ไทยมุ้ยฯผู้นำธุรกิจลวดสลิง เคาะไอพีโอ 2.55 บาท/หุ้น จอง 15-17 พ.ย.

14 November 2017


THMUI ผู้นำธุรกิจลวดสลิง เคาะราคาไอพีโอ 2.55 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อ 15 - 17 พ.ย. ฤกษ์ดีเข้าเทรด mai 23 พ.ย.นี้ “ทชากร ลีลาประชากุล” ซีอีโอ THMUI เผยผลงานงวด 9 เดือนแรกปีนี้เติบโตแข็งแกร่ง กำไรสุทธิโตสูง 376.97% หรืออยู่ที่ 24.69 ล้านบาท เชื่อว่าจะสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน และแนวโน้มการเติบโตในอนาคต

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ของ บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ THMUI เปิดเผยว่า มั่นใจหุ้น IPO ของ THMUI จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 97.07 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.55 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังไอพีโอจำนวน 170 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 340 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท กำหนดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2560 มีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 2.55 บาทต่อหุ้น และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ในหมวดธุรกิจบริการ ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “THMUI”

“ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 2.55 บาทต่อหุ้น เป็นระดับราคาที่เหมาะสม ประเมินจากแผนธุรกิจ และความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินมูลค่าหุ้นของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดเสนอขายต่อบุคคลทั่วไป 72,802,500 หุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 14,560,500 หุ้น เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 9,707,000 หุ้น และมั่นใจว่า ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของธุรกิจจัดจำหน่ายลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วที่มีคุณภาพสูง จะสามารถขยายการเติบโตและมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการเพิ่มสินค้าและทีมบริการ ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ออกมาเป็นจำนวนมากของภาครัฐบาล และการลงทุนของภาคเอกชน ทำให้ลวดสลิงเป็นอีกกลุ่มสินค้าที่มีความต้องการใช้ในแทบทุกอุตสาหกรรม และมีการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน ทำให้ THMUI เป็นอีกหนึ่งบริษัทจดทะเบียนที่น่าจับตามอง และมีแนวโน้มการเติบโตสูงตามการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ” นายรัฐชัย กล่าว

นายทชากร ลีลาประชากุลนายทชากร ลีลาประชากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ THMUI กล่าวว่า รู้สึกพอใจกับราคาไอพีโอที่กำหนดไว้ 2.55 บาท/หุ้น เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ราว 247.53 ล้านบาท จะนำไปใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 147.53 ล้านบาท ซื้อเครื่องทดสอบแรงดึงขนาดใหญ่ 10 ล้านบาท ระยะเวลาการใช้เงินภายในปี 2561 และโครงการก่อสร้างโกดังสินค้า 30 ล้านบาท ระหว่างปี 2561 – 2562 และ จ่ายคืนตั๋ว BE 60 ล้านบาท ภายในปี 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายลวดสลิงและอุปกรณ์ยกหิ้วที่มีคุณภาพสูง จากแบรนด์ผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก และเป็นคู่ค้ากับผู้ผลิตรายสำคัญมาเป็นระยะเวลายาวนาน ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทยให้แก่ลูกค้าบางกลุ่ม ลูกค้าจึงมั่นใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ลูกค้าของบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย จากข้อมูลงวด 9 เดือนแรก ของปี 2560 กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มยานยนต์ กลุ่มเหล็ก เป็นต้น มีสัดส่วนรายได้ 30.57% กลุ่มน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 17.24% กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง 9.47% และกลุ่มท่าเรือ 6.58% ของรายได้จากการขายทั้งหมด ลดความเสี่ยงในเรื่องจากพึ่งพิงลูกค้ารายใดเป็นพิเศษ ไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา เพราะกลุ่มลูกค้าบริษัทฯ เน้นสินค้าที่มีมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ และมีใบรับรองสินค้า ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ พยายามคัดสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า และสร้างมาตรฐานให้อุตสาหกรรมลวดสลิงไทย เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและลดความสูญเสียได้ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตในตลาดทุน จึงเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด สนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริษัทฯ ในระยะยาว

สำหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปีนี้เติบโตอย่างน่าประทับใจ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 310.61 ล้านบาท โต 25.33 % จากงวดเดียวกันของปี 2559 ซึ่งเท่ากับ 247.83 ล้านบาท กำไรขั้นต้นเติบโตขึ้นอยู่ที่102.82 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 24.69 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน 5.19 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 38.90 และอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.90 เนื่องจาก บริษัทฯ สามารถนำเสนอสินค้าและบริการไปยังกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มขึ้นตามกลยุทธ์ที่วางไว้ เชื่อว่าจะตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน และความสามารถในการบริหารและจัดการที่ดีเยี่ยมได้

ขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย งวดปี 2557 – 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการอยู่ที่ 370.98 ล้านบาท 381.12 ล้านบาท และ 356.74 ล้านบาทตามลำดับ รายได้หลักมาจากการจัดจำหน่ายลวดสลิงและชุดประกอบกว่าร้อยละ 60 ของรายได้จากการขายและบริการ ขณะที่กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 179.01 ล้านบาท 160.17 ล้านบาท และ 146.17 ล้านบาทตามลำดับ กำไรสุทธิอยู่ที่ 7.79 ล้านบาท 16.30 ล้านบาท และ 18.92 ล้านบาท ตามลำดับ และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.08 ร้อยละ 4.25 ร้อยละ 5.29 เป็นผลจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลง สะท้อนการบริหารจัดการภายในได้เป็นอย่างดี


ไทยมุ้ย THMUI