จีสตีลดิ้นขอฟื้นฟูกิจการขอตลาดSp15พ.ย.1วัน

14 November 2017


จีสตีลดิ้นขอฟื้นฟูกิจการขอตลาดSpพรุ่งนี้1 วันให้รายย่อย ย่อยข่าวฟื้นฟูกิจการตั้งบริษัท Grant Thornton เป็นผู้บริหารแผน

เผยระหว่างเข้าแผนฟื้นฟู หุ้นเปิดซื้อขายปกติ ชี้หากสถานการปกติ มีกำไรก่อนหักค่าเสื่อมและดอกเบี้ยโดย 9 เดือนอีบีด้า 606 ล้านบาท ส่วนปีก่อนอีบีด้า 366 ล้านบาท ทั้งนี้ศาลจะพิจารณารับคำขอฟื้นฟูสัปดาห์หน้า และไต่สวนแผน 26 ก.พ. 61 คาดใช้เวลาฟื้นฟู 1 ปี

นางสุนทรียา วงศ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท จีสตีล ( GSTEL) เปิดเผยว่า แนวทางการฟื้นฟูกิจการ จะใกล้เคียงกับแผนการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งขอมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา แต่จะนำหนี้ทั้งหมดที่มี 12,000 ล้านบาทมาเจรจาแปลงหนี้เป็นทุน แบ่งเป็นหนี้หมุนเวียน 2,000 ล้านบาท หนี้ผ่อนชำระหลังแปลงนี้เป็นทุนบางส่วนแล้ว 1,500 ล้านบาท ที่เหลือเป็นหนี้วิกฤต 9 ปี ทั้งนี้บริษัทมั่นใจว่าช่วงระหว่างทำแผนฟื้นฟูสามารถดำเนินการผลิตได้โดยมี 2 แนวทาง คือ การผลิตเองหรือรับจ้างจีเจ สตีล ซึ่งเป็นบริษัทลูกผลิต

ปัจจุบัน GJS ผลิตได้ 70% หรือ 110,000 ตันต่อเดือน การที่หุ้น GSTEL ยังซื้อขายได้ตามปกติระหว่างฟื้นฟูเนื่องจากงบการเงินเป็นงบปกติไม่ได้มีปัญหา ส่วนทุนยังเป็นบวก 373 ล้านบาท แต่ผู้สอบมีเงื่อนไขและบริษัทต้องไปแก้ไขปัญหาหนี้ แต่หากบริษัทถูกฟ้องล้มละลาย หนี้คำสั่งซื้อเหล็ก ณ 31 ตุลาคม จำนวนสุทธิ 495 ล้านบาท ส่วนหนึ่งขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน ในบริษัท จีเจสตีล หลังเพิ่มทุนเดือนกันยายนและราคาเพิ่มทุนมีส่วนลดจีสตีล ฟื้นฟูกิจการ