นายกฯอังกฤษชี้ ข้อตกลงเบร็กซิทจะช่วยต่อต้านภัยคุกคามจากรัสเซีย

14 November 2017


นายกรัฐมนตรีอังกฤษชี้ข้อตกลงเบร็กซิทที่เสร็จสมบูรณ์จะช่วยต่อต้านภัยคุกคามจากรัสเซียที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของยุโรปได้

- 14 พ.ย. 60 - นายกรัฐมนตรีเทเรซ่า เมย์ แห่งอังกฤษ กล่าวว่า ข้อตกลงเบร็กซิทด้านการค้าที่เสร็จสมบูรณ์จะช่วยต่อต้านภัยคุกคามจากรัสเซียที่จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของยุโรปได้ โดยเธอกล่าวถึงการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและการทำสงครามทางไซเบอร์ของรัสเซีย รวมถึงข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งว่า เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ารัสเซียกำลังพยายามบ่อนทำลายสังคมเสรี และสหราชอาณาจักรก็ไม่ได้ต้องการที่จะเผชิญหน้ากับรัสเซีย แค่เพียงต้องการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศเท่านั้น นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า รัสเซียอาจเป็นพันธมิตรที่มีค่าต่อชาติตะวันตกได้หากยอมปฏิบัติตามกฎกติกาเหมือนชาติอื่นๆ ที่สำคัญรัสเซียยังเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นแห่งสหประชาชาต หรือ ยูเอ็นเอสซี ซึ่งมีหน้าที่ผลักดันให้เกิดความมั่นคงทั่วทุกภูมิภาค

สหราชอาณาจักรต้องการทำสนธิสัญญาด้านความมั่นคงฉบับใหม่กับสหภาพยุโรป หรือ อียู หลังจากที่สหราชอาณาจักรถอนตัวจากการเป็นสมาชิกอียู ในปี 2019 แต่อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรก็ยังจะช่วยปกป้องความมั่นคงของยุโรปอย่างไม่มีเงื่อนไขอยู่ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมาชิกอียูแล้วก็ตาม


รัสเซีย อังกฤษ Brexit เบร็กซิท นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์