พาณิชย์จับมือเอกชนจัดงานรวมใจเพิ่มสุขลดรับปีใหม่#4คาดเงินสะพัดกว่า3หมื่นล้าน

14 November 2017


พาณิชย์จับมือเอกชน จัดงาน รวมใจ เพิ่มสุข ลดรับปีใหม่ เป็นปีที่4 ขนสินค้ากว่า1หมื่นรายการ คาดเงินสะพัดกว่า3หมื่นล้านบาทนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางการจัดงานลดภาระค่าครองชีพประชาชนร่วมกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า 15 ราย /ผู้ผลิตสินค้า 32 ราย และสมาคมผู้ประกอบการค้า 3 สมาคม ว่าทางภาครัฐและเอกชนมีข้อตกลง เพื่อจัดมหกรรมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้ชื่อ "รวมใจ เพิ่มสุข ลดรับปีใหม่" ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งจะมีสินค้าลดราคาเฉลี่ย 20% และจะลดสูงสุด 80% ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการจัดมหกรรมลดราคาสินค้าขนาดใหญ่จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการบริหารแผนการผลิต การผลิตสินค้าเพิ่ม และการทำราคา จึงไม่สามารถจัดในช่วงเดียวกันกับมาตรการช็อปช่วยชาติได้ ทั้งนี้ได้ขอให้ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า โมเดิรน์เทรด ลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เก็บจากผู้ผลิตสินค้า เพื่อให้ราคาสินค้าปรับลดลงได้สำหรับการจัดมหกรรมในปีนี้จะเน้นสินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ในชีวิตประจำวัน กว่า 10,000 รายการ เช่น น้ำมันพืช ผงซักฟอก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องครัว รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ในปีนี้จะมีสินค้าโอทอป สินค้าชุมชน สินค้าของเอสเอ็มอีเข้าร่วมงานมหกรรมด้วย เพื่อสร้างตลาดและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดภายในงานไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 30,000 ล้านบาท และจะประหยัดค่าครองชีพได้มากกว่าปีก่อนที่ประหยัดได้ถึง 7,000-8,000 ล้านบาทนอกจากนี้ในส่วนของความคืบหน้าการตรวจสอบห้างสรรพสินค้าที่ประชาชนร้องเรียนว่า พบการปรับราคาสินค้าขึ้น เมื่อใกล้ถึงช่วงมาตรการช็อปช่วยชาติ ทางห้างสรรพสินค้าดังกล่าวได้ชี้แจงว่าเป็นช่วงที่หมดโปรโมชั่น ในส่วนของสินค้าทีวีพอดีตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน แต่มีการนำป้ายมาเปลี่ยนในช่วงเช้าของอีกวัน ส่งผลให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด อย่างไรก็ตาม ทางกรมการค้าภายในได้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและส่งหนังสือชี้แจงเรื่องการปรับเปลี่ยนป้ายราคาอย่างไม่มีเหตุผลให้ผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆรับทราบ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เอาเปรียบผู้บริโภคในอนาคตกรมการค้าภายใน ค่าครองชีพ สินค้า ผู้ผลิต ห้าง