ตลท.ขึ้น H หุ้น BSM รอบเช้า ไม่เผยแพร่ประเด็นเพิ่มทุน

14 November 2017


ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ BSM รอบเช้าวันนี้ เหตุไม่สามารถเผยแพร่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) (BSM)รอบเช้าวันที่ 14 พ.ย. 2560 เนื่องจากบริษัทไม่สามารถเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มทุนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ได้

ทั้งนี้ BSM ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูงสำหรับสำนักงานและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยราคาหุ้น BSM ล่าสุดอยุ่ที่ 0.63 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2560 มีกำไรสุทธิ 2.03 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.001 บาท พลิกจากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 3.17 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.002 บาท ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2560 กำไรสุทธิ 35.97 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.021 บาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 2.20 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.001 บาท

บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดขายรวมในไตรมาส 3 เท่ากับ 145.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้้น 16.09 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.41% เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการทำกำไรสูง คือ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม ส าหรับตกแต่งภายใน (Aluminium forInteriors) จึงส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนการทำกำไรขั ้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 25.20% เป็น 30.15% ในปี2560

นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจาก 13.15 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 18.14 ล้านบาทในปี 2560 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดของโครงการแสนสราเพื่อผลักดันยอดขาย ขณะเดียวกันบริษัทมีการบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ต้นทุนทางการเงินลดลง จาก 1.61 ล้านบาท
เป็น 0.44 ล้านบาท ลดลงคิดเป็น 72.86%


ตลาดหลักทรัพย์ BSM บิวเดอสมาร์ท