กฤษฎีกาตีความ สนามบินสมุย ไม่ใช่เป็นที่ราชพัสดุ แต่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

13 November 2017


แบนเนอร์ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ01กฤษฎีกาตีความที่ดิน ที่กรมธนารักษ์ให้บริษัทการบินกรุงเทพเช่า ที่สนามบินเกาะสมุย ไม่ใช่เป็นที่ราชพัสดุ แต่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

003-13
กฤษฎีกาตีความที่ดิน ที่กรมธนารักษ์ให้บริษัทการบินกรุงเทพเช่า ที่สนามบินเกาะสมุย ไม่ใช่เป็นที่ราชพัสดุ แต่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ลงนามในบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบข้อหารือกรณีกรมธนารักษ์ นำที่ดินนำที่ดินใน ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ดิน 16 ไร่ 1งาน 53 ตารางวา ตั้งอยู่ปลายรันเวย์ท่าอากาศยานนานาชาติเกาะสมุย ให้บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เช่า

โดยคณะกรรมการกฤษฏีกา คณะที่ 7 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ดินแปลงดังกล่าว ไม่ใช่เป็นที่ราชพัสดุ แต่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะที่ดินแปลงนี้ยังไม่ได้ถูกถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน
002-16-768x383ส่วนสัญญาที่กรมธนารักษ์ ทำกับ บริษัท การบินกรุงเทพฯ จะตกเป็นโมฆะหรือไม่นั้น เป็นเรื่องข้อกำหนดในสัญญา ไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายที่คณะกรรมการกฤษฎีกาจะพิจารณาให้ความเห็นได้

สำหรับสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ระหว่างกรมธนารักษ์กับบริษัทการบินกรุงเทพ ทำขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2542 มีระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตั้งแต่ปี 2542-2572 โดยมีนายภุชงค์ รุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในขณะนั้นลงนามร่วมกับนายประดิษฐ์ ทีฆกุล ตัวแทนบริษัทการบินกรุงเทพ มีนายวีระวุธิ ศรีเปารยะ ธนารักษ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะนั้น และนางสาวสำอาง เศรษฐสุข ลงนามในฐานะประธาน