ชไนเดอร์ อิเล็คทริคเปิดนโยบายระดับโลก“การลาเพื่อครอบครัว”

13 November 2017


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชัน ประกาศนโยบายระดับโลกเรื่อง “การลาเพื่อครอบครัว” (Global Family Leave) ในฐานะของผู้นำอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจครอบคลุมระดับโลก อีกทั้งเป็นการตอกย้ำคำมั่นสัญญาของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนเรื่อง “การมีส่วนร่วมในความหลากหลาย” (Diversity and Inclusion)

Man sitting on floor using laptop, son watchingนโยบายการลาเพื่อครอบครัวจะมีผลบังคับใช้กับพนักงานของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทั่วโลก โดยบริษัทฯ จะยังคงจ่ายเงินเดือนให้พนักงานเต็มจำนวน แม้ใช้เวลาไปในเรื่องส่วนตัวและในช่วงสำคัญที่สุดของชีวิต เพื่อให้พนักงานเหล่านี้สามารถจัดการกับชีวิตและงานได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการปรับสมดุลให้ชีวิตส่วนตัวและการทำงาน โดยสามารถเลือกเวลาการเข้างานได้อย่างอิสระ

Mother measuring daughters height in living roomo       ลาหยุด 12 สัปดาห์ สำหรับการเป็นผู้ปกครองหลัก (ครอบคลุมทั้งบุตรที่คลอดโดยธรรมชาติ และการอุปการะบุตร)

o       ลาหยุด 2 สัปดาห์ สำหรับการเป็นผู้ปกครองร่วม (ครอบคลุมทั้งบุตรที่คลอดโดยธรรมชาติ และการอุปการะบุตร)

o       ลางานได้ 1 สัปดาห์สำหรับครอบครัวที่ต้องการดูแลสมาชิกในครอบครัว ทั้งความจำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ

o       ลางานได้ 1 สัปดาห์ ในกรณีที่สมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตกะทันหัน

o       เลือกเวลาในการทำงานได้เพื่อปรับสมดุลของครอบครัวให้ดีขึ้น เช่น การเข้าทำงานเช้าเลิกงานเร็ว หรือเข้าทำงานสายเลิกงานค่ำ

ในการวางนโยบาย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เลือกกำหนดนิยามของ “การลา” และเรื่อง “ครอบครัว” อย่างจริงจังในแง่ของการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันในองค์กร โดยตระหนักถึงคำจำกัดความของคำว่า ครอบครัว ชีวิตและการทำงาน ที่ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในทุกวัน ด้วยการออกแบบนโยบายดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงช่วงเวลาสำคัญของชีวิต ในการต้อนรับเด็กเกิดใหม่ และให้ความสำคัญในการดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ป่วย หรือชราภาพ รวมถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นในครอบครัว นอกจากนี้ยังถือเอาคำจำกัดความที่หมายรวมถึงครอบครัว ด้วยการขยายขอบเขตการลาในฐานะผู้ปกครองได้อย่างเท่าเทียมสำหรับทั้งการดูแลบุตรที่เกิดโดยธรรมชาติและบุตรบุญธรรม

Pregnant couple playing in field“ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มุ่งเป้าในการมอบโอกาสให้กับพนักงานทุกคนในทุกที่อย่างเสมอภาค และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทั้งหมดจะรู้สึกถึงคุณค่าที่แตกต่าง และรู้สึกวางใจในการเป็นส่วนร่วมในบริษัทฯ ด้วยการทำงานให้ดีที่สุด “การมีส่วนร่วมในความหลากหลาย” นับเป็นส่วนที่หลอมรวมถึงตัวตนและความแตกต่างของเราจากองค์กรอื่น และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราขับเคลื่อนนวัตกรรม การมีส่วนร่วมในองค์กร และองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง”  นายโอลิเวอร์ บลูม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และรองประธานอาวุโส ชไนเดอร์ อิเล็คทริค “ผมรู้สึกภูมิใจในการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่กำหนดนโยบายระดับโลกด้านการลาเพื่อครอบครัว นโยบายดังกล่าว จะทยอยประกาศใช้ในกว่า 20 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2561 และจะประกาศใช้ครอบคลุม 100 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลกในเดือนมกราคม ปี 2562


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค การลา การลาเพื่อครอบครัว