ค่ายศิลปะ เพื่อเยาวชนไทย

16 November 2017


โตโยต้า ร่วมกับ โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายศิลปะโตโยต้า (Toyota Art Camp) เป็นแห่งที่ 3 หวังเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านศิลปะให้แก่น้องๆเยาวชนทั่วประเทศ

โครงการนี้ น้องๆ จะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากนักออกแบบมืออาชีพประเทศญี่ปุ่นโดยโตโยต้าเตรียมแผนขยายกิจกรรมไปสู่โรงเรียนทั่วประเทศ ล่าสุดกับโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯจัดอบรมหลักสูตรการวาดภาพและการออกแบบการ์ตูน ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์สุจิตตพร ปูรณะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายภีมะ ฮัดเจสสัน ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม

สำหรับเนื้อหาการอบรมเน้นการฝึกทักษะพื้นฐานการออกแบบตัวการ์ตูน โดยคณะผู้สอนจากบริษัท คาราส (Charas) บริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการออกแบบของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 30 คน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมค่ายศิลปะโตโยต้า Toyota Art Camp เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะและการออกแบบให้แก่เยาวชนไทย โดยเริ่มต้นเป็นครั้งแรก ณ โรงเรียนจิตรลดาในปี 2557 และได้ขยายกิจกรรมสู่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในปี 2559 ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีและได้บรรจุหลักสูตรการออกแบบไว้ในการเรียนการสอนผ่านชมรมศิลปะ (Art Club) เพื่อต่อยอด องค์ความรู้และพัฒนาด้านศิลปะการออกแบบให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ โตโยต้ามีแผนที่จะขยายการจัดกิจกรรมดังกล่าวสู่โรงเรียนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหวังว่ากิจกรรมนี้ จะมีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจและช่วยพัฒนาทักษะด้านศิลปะให้แก่เยาวชนไทยได้เป็นที่ยอมรับและชื่นชมในระดับสากลต่อไป

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,313 วันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


โตโยต้า ศิลปะ