‘ไทย-จีน’ รวมใจภักดิ์ ‘รักในหลวง’ ปลูกดาวเรืองบานสะพรั่งทั่วพื้นที่หน้าองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม

15 November 2017
“ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ เหมือนสุภาษิตจีนที่ว่า ‘ทุกข์แล้ว สุขจะบังเกิด’ (先天下之憂而憂 後天下之樂而樂) ซึ่งพระองค์ท่านรักและเป็นห่วงประชาชนชาวไทยของพระองค์ตลอดเวลา โดยจะทุกข์ก่อนทุกเรื่อง และขอสุขเป็นคนสุดท้าย พระองค์ก็เปรียบเสมือนผู้เป็นบิดาที่ดูแลรักษาลูกที่ป่วยเป็นโรคไม่สบาย จะพยายามหาทุกวิธีเพื่อที่จะรักษาให้หาย พ่อหลวงไม่เพียงแต่เป็นที่เคารพรักของคนไทยเท่านั้น คนนานาประเทศก็เคารพรักพระองค์ดั่งชาวโฝวกวงซัน ที่มาร่วมพิธีในวันนี้ การที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีในวันนี้ พระองค์ท่านสามารถรับรู้อยู่บนสรวงสวรรค์และความจงรักภักดีของพวกเราที่มีต่อประเทศไทยนั้น จะไม่จบสิ้นตามเวลาครบรอบ 1 ปี แต่กลับจะมากยิ่งขึ้นต่อประเทศไทยและพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 ของประเทศไทยต่อไป”

คำกล่าวของ พระมหาเถระ ซินติ้ง เจ้าอาวาส วัดโฝวกวงซัน ไท่ฮว๋าซื่อ และประธานมูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อสังคมในพระสังฆราชนูปถัมภ์ ในงาน “รวมใจภักดิ์ รักในหลวง” รวมพลังพระเถระ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เหล่าพุทธศาสนิกชนจากประเทศจีน ไต้หวัน ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา บราซิล แคนาดา มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และพุทธศาสนิกชนชาวไทย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ฝ่ายเถรวาท จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระเถระฝ่ายมหายาน ท่ามกลางดอกดาวเรืองที่ปลูกไว้กว่า 29,000 ต้น บนพื้นที่ลานพระโพธิสัตว์กวนอิม ภายในบริเวณสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท มหายาน ไท่ฮว๋าซื่อ น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นครั้งสุดท้าย โดยการเลือกพื้นที่บริเวณด้านหน้าองค์พระสิริมงคลอวโลกิเตศวร (Guan yin Holy Land) ด้วยความเชื่อมั่นว่า องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ผู้ทรงมีพระเมตตา พระมหากรุณา มีอภินิหารบารมีอันยิ่งใหญ่ สร้างความอยู่เย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีออกสู่สายตาของชาวโลกไปพร้อมกัน


หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,313 วันที่ 12-15 พ.ย. 2560 หน้า 27ฐานเศรษฐกิจ ไทย-จีน รัชกาลที่ 9 ดอกดาวเรือง รักในหลวง พระโพธิสัตว์กวนอิม