‘ปันกัน’ ส่งต่อการให้ เชื่อมโยงน้ำใจ สังคมอุดมสุข

11 November 2017


“บางครั้งการทำกำไรให้กับหน่วยงานหรือองค์กรจนเกิดผลลัพธ์ที่ดี อาจไม่ตอบคำถามในใจสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ทุกข้อ ต่อให้ทุกครั้งที่มีคำถามเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็ไม่สามารถค้นหาคำตอบที่ดีที่สุดได้เมื่อเทียบกับคำตอบที่มาจากหัวใจว่าเราต้องการทำสิ่งไหนแล้วมีความสุขใจ โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ ขอเพียงได้ทำและขอเป็นฟันเฟือง หนึ่งของการยกระดับภาพรวมและวางฐานรากที่ดีในมิติการศึกษาของประเทศชาติ” แรงบันดาลใจอันแรงกล้าจากสองดวงตาที่มุ่งมั่นของผู้ที่สานต่ออุดมการณ์เพื่อหลอมรวมหมุดหมายและถักทอทัศนคติที่ดีในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน “คุณฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์” กรรมการผู้จัดการร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์

สตรีนักบริหารผู้มากความสามารถด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่านนี้ ฉายภาพความเป็นมาและภาพรวมของ “ร้านปันกัน” ให้เราฟังว่า คำว่า ปันกัน มาจากคำว่า Sharing โดยเริ่มก่อตั้งมาแล้ว 17 ปี นับตั้งแต่ปี 2543 สำหรับการดำเนินงานเรามุ่งสร้าง ปันกัน ให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน ผ่านกลไกการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมไทยด้วยรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมหรือ (Social Enterprise) สำหรับการจัดการนั้นเสมือนกับธุรกิจรีเทลทั่วไปโดยจำหน่ายสินค้าร่วมปันจากผู้ใหญ่ใจดีที่นำมาแบ่งปัน โดยหมวดของสินค้ามีอย่างหลากหลาย อาทิ รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของสะสม ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยได้รับคือรถยนต์ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายนั้นถูกนำไปสร้างประโยชน์และส่งต่ออันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่สังคมกับมูลนิธิยุวพัฒน์

คุณฐาปนีย์ เล่าต่อว่า มูลนิธิยุวพัฒน์มุ่งมั่นสร้างโอกาสและสนับสนุนเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถบนกรอบพื้นฐานการมีคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีของสังคมผ่านการทำงาน 2 ด้าน คือ การพัฒนาดูแลเยาวชนที่ขาดโอกาสและสร้างความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วม โดยในมิติแรกนั้นให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดโอกาสเป็นรายบุคคลด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องพร้อมด้วยระบบพี่เลี้ยงซึ่งให้การดูแลและติดตามจนสามารถเรียนต่อจนจบในระดับ ม.6 หรือ ปวช.3 ทั้งนี้ยังมุ่งมั่นสร้างต้นกล้าที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเยาวชนที่ขาดโอกาสในโรงเรียนประถมและมัธยมเพื่อขยายโอกาสและสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา

สำหรับในด้านของการสร้างความร่วมมือทางมูลนิธิฯ เป็นอาสาในการเชื่อมโยงการพัฒนาภาคการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมอาจารย์ การจัดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน รวมทั้งจัดตั้งกองทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน สำหรับการดำเนินงานของมูลนิธิยุวพัฒน์ปัจจุบันมีนักเรียนทุนในความดูแล 6,261 คน และมีนักเรียนที่สิ้นสุดการรับทุนไปแล้วกว่า 5,600 คน แม้ตัวเลขที่ผลิดอกออกผลจากการทำงานจะเทียบไม่ได้กับค่าเฉลี่ยรวมสำหรับเยาวชนที่ขาดการศึกษากว่า 5 ล้านคนในประเทศ แต่นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการปักหมุดวางรากแก้วภาคการศึกษาในประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง ขยายผล และครอบคลุมต่อไป โดยที่ประชาชนทั่วไปอย่างเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์ภาคการศึกษาด้วยการปันกัน เพราะเยาวชน คือ ผู้ที่เป็นอนาคตของประเทศไทย

สำหรับร้านปันกันเริ่มเปิดสาขาแรกที่ พาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ จากนั้นได้ขยายสู่การสร้างสังคมแห่งการให้มายัง เดอะไนน์ พระรามเก้า,เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, ปาล์ม ไอส์แลนด์ มอลล์ เทพารักษ์, เทสโก้ โลตัส พระราม 1, โรบินสัน ศรีสมาน, ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และซีคอน บางแค รวมทั้ง 9 สาขา พร้อมกันนี้สำหรับต่างจังหวัดได้เริ่มต้นปักหมุดที่เดอะมอลล์ โคราช ซึ่งทุกคนสามารถมาร่วมปันของใช้ที่มีประโยชน์เพื่อสร้างเป็นมูลค่า เพราะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ให้หรือผู้ซื้อ เสาเข็มเดียวกันที่ทุกคนตั้งใจก่อสร้างและหลอมรวม คือ มอบโอกาสและวางฐานรากทางการศึกษา

“ร้านปันกันนอกจากเป็นสะพานเชื่อมที่ดีในการส่งมอบน้ำใจด้วยการให้ เรายังมุ่งปลูกฝังให้ประชาชนชาวไทยให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของการให้อยู่ในทุกจังหวะของชีวิต ไม่เพียงเท่านั้นการแบ่งปันยังเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง พร้อมกันนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราได้ทำงานกับทีมงานอย่างมีส่วนร่วมในการตกผลึกการติดตามรวมทั้งประเมินผลเพื่อนำข้อดีและข้อเสียมาปรับปรุงต่อไปอันเป็นการสร้างมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพ และแสดงออกถึงความโปร่งใส เพื่อให้ปันกันเป็นต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคมระดมทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน”

“ปันกัน” คำง่ายๆ หนึ่งความหมายที่ดี ในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันด้วยสองมือของเราทุกคนผ่านการให้ ซึ่งในทุกๆ การให้จะมีความอิ่มใจซ่อนเร้นจนคุณอยากค้นหา และเมื่อคุณได้ค้นพบการให้คือจุดหมายปลายทางแห่งการสร้างสังคมอุดมสุข บทสรุปที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขใจจากการปันกัน ร่วมสนับสนุนผ่านการอุดหนุนสินค้าจากร้าน “ปันกัน Share-rity Room” สยามดิสคัฟเวอรี่-ดิ เอ็กซ์พลอราทอเรียม ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤศจิกายน 2560

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,313 วันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


ปันกัน ส่งต่อ การให้