พาณิชย์ผนึกแบงก์รัฐให้สินเชื่อพิเศษทำแฟรนไชส์สร้างอาชีพยกระดับผู้มีรายได้น้อย

9 November 2017


พาณิชย์ เตรียมต่อยอดโครงการสวัสดิการแห่งรัฐยกระดับผู้มีรายได้น้อย พร้อมจับมือธนาคารรัฐให้สินเชื่อพิเศษ ผ่าน โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย คาดสร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อยเกือบ 2 หมื่นราย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากที่โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถกระจายรายได้ให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างน้อย 3 - 5 รอบ หลังจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการยกระดับผู้มีรายได้น้อย ที่ได้ลงทะเบียนกับภาครัฐ จำนวน 11.4 ล้านคน ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคงถาวร ผ่านโครงการสร้างงานสร้างอาชีพของกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บูรณาการความร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมฯ ร่วมกันจัดทำโครงการ แฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย เนื่องจาก ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ มีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนด้วยตนเองและที่สำคัญ คือ มีแฟรนไชส์ซอร์ช่วยคิดวางแผนธุรกิจและการเงินให้โดยไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกเอง ทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์มีอัตราความเสี่ยงทางธุรกิจต่ำ โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ คือ ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนกับภาครัฐ จำนวน 11.4 ล้านคนอย่างไรก็ตามแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นแฟรนไชส์ที่มีขนาดไม่ใหญ่ ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ และเป็นธุรกิจง่ายๆ ที่ผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ทันที เช่น ข้าวขาหมู ก๋วยเตี๋ยวประเภทต่างๆ ลูกชิ้นทอด ข้าวเหนียวหมูปิ้ง กาแฟโบราณ ฯลฯ เป็นต้น โดยแฟรนไชส์ดังกล่าวฯ จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้มีรายได้น้อยตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงและเลี่ยงความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจได้ เนื่องจากผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน ดังนั้น การมีพี่เลี้ยงจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้ตลอดรอดฝั่ง รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ (ผู้มีรายได้น้อย) ในการก้าวเข้าสู่การมีอาชีพอย่างเต็มตัวอีกด้วย

เบื้องต้น กรมฯ จะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญชวนผู้มีรายได้น้อยในแต่ละพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงด้านอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับธนาคารรัฐในการให้สินเชื่อพิเศษเพื่อเป็นทุนสำหรับการประกอบอาชีพด้วย โดยในเฟสแรกนี้ คาดว่าธนาคารฯ สามารถให้สินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อยแก่ผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการฯ ขณะนี้ เตรียมหารือกับธนาคารรัฐเพื่อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการให้สินเชื่ออยู่

“ขอยืนยันว่า ผู้มีรายได้น้อยจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในครั้งนี้ได้ไม่ยาก เนื่องจากรัฐบาลต้องการขับเคลื่อนให้ผู้มีรายได้น้อยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้การดำรงชีวิตดีขึ้นในระยะยาวตามไปด้วย โดยคาดว่าโครงการฯ นี้ จะสามารถสร้างอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเกือบ 20,000 ราย และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าได้ราว 2,000 ล้านบาท”สินเชื่อ อาชีพ แฟรนไชส์ ผู้มีรายได้น้อย สวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารรัฐ