แจกเหรียญ ‘คนแก่บริจาคเบี้ย’

14 November 2017
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบแนวทางในการดำเนินงานโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อให้เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยสั่งการให้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ ผลิต ‘เหรียญเชิดชูเกียรติ’ ซึ่งเป็นเหรียญพระคลัง ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการบริจาคฯ ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะประกาศโครงการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

 

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูลนายกอบศักดิ์ กล่าวว่า ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถไปยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานเขต, อบต., เทศบาลเมืองพัทยา และสาธารณสุขจังหวัด โดยสามารถยื่นความจำนงบริจาคได้ที่จุดที่ลงทะเบียน จากนั้นจะมีการส่งเงินเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำไปจัดสรรให้กับผู้สูงอายุผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติต่อไป

ปัจจุบัน มีผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8 ล้านราย คิดเป็นวงเงินงบประมาณ 60,000 ล้านบาท จากการสำรวจพบว่า มีผู้สูงอายุที่จำเป็นใช้สวัสดิการเพียง 2 ล้านราย เท่านั้น ดังนั้น จึงคาดหวังว่่า จะมีผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีบริจาคเงินให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,312 วันที่ 9-11 พ.ย. 2560 หน้า 02ฐานเศรษฐกิจ ครม. คนแก่ กอบศักดิ์ ภูตระกูล แจกเหรียญ บริจาคเบี้ย