กรมชลฯระดมเครื่องจักรกำลังพลรับมือน้ำใต้มั่นใจคลองภูมินาถดำริช่วยหาดใหญ่พ้นวิกฤต

8 November 2017


กรมชลประทานระดมเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องสูบน้ำกว่า 90 เครื่อง พร้อมกำลังพลรับมือฝนตกหนัก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ เคลียร์เส้นทางระบายน้ำ สั่งเฝ้าระวังเมืองหาดใหญ่ มั่นใจคลองภูมินาถดำริ ช่วยให้พ้นวิกฤตได้

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ซึ่งปรากฏฝนตกหนักต่อเนื่องจากเมื่อวาน 136 มิลลิเมตร ที่อำเภอบางสะพาน ซึ่งกรมชลประทานได้สั่งการให้มีการเดินเครื่องสูบน้ำคู่ขนานกันไป และเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัดคือ พัทลุง สงขลา ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ว่า ขณะนี้ฝนยังตกในระดับปกติ อย่างไรก็ตามได้เตรียมการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญ 3 แห่งไว้เพื่อรอรับฝนที่จะตกเหนืออ่าง ฯ คือ อ่างเก็บน้ำสะเดา อ่างเก็บน้ำคลองหลา และอ่างเก็บน้ำจำไหล ซึ่งจะสามารถรองรับน้ำรวมกันได้ประมาณ 32 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับพื้นที่สำคัญที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือ ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อม ด้วยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ วัชพืชทางน้ำภายในคลองอู่ตะเภา และคลองภูมินาถดำริ (คลองระบายน้ำ ร.1) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือระบายน้ำไม่ให้เข้าท่วมตัวเมืองหาดใหญ่ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไว้ทุกบริเวณที่เคยท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะในที่ลุ่มที่เชื่อมกับคลองภูมินาถดำริ และได้เข้าติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณประตูระบายน้ำบางหยีที่ปลายคลองภูมินาถดำริ ไว้คอยดันน้ำให้ออกสู่ทะเลสาบสงขลาเร็วยิ่งขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ทุกจุด หากมีดีเปรสชั่นเข้าหรือฝนตกหนัก สามารถเดินเครื่องทำงานได้ทันที

“ปีนี้นับว่าหาดใหญ่มีการเตรียมความพร้อมรับมือหน้าฝนมากที่สุด เนื่องจากความก้าวหน้าของโครงการในการปรับปรุงคลองภูมินาถดำริ ให้สามารถระบายน้ำได้มากกว่าเดิมที่ระบายน้ำได้ 465 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มเป็น 1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เนื่องจากยังไม่เสร็จสมบูรณ์” ดร.สมเกียรติกล่าว
had2ส่วนที่จังหวัดพัทลุง ตรัง และสตูลได้ส่งเครื่องจักร เครื่องมือไปไว้ที่ชลประทานแต่ละจังหวัด โดยได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 56 เครื่องในพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยง พร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน 35 เครื่อง หากพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมสามารถส่งเครื่องจักรเครื่องมือเข้าพื้นที่ประสบภัยได้ภายใน 2 ชั่วโมง

สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส นั้นเป็นจังหวัดอยู่ติดทะเล สามารถระบายน้ำออกได้เร็ว จึงหมดห่วงเรื่องน้ำท่วมขัง อย่างไรก็ตาม ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และรถแบ็คโฮ ไว้พร้อมเข้าพื้นที่ประสบภัยภายใน 2 ชั่วโมงด้วยเช่นกันฝนตกหนัก กรมชลประทาน หาดใหญ่ เครื่องมือเครื่องจักร