ปลูกผักอาคารสูง ‘เวิลด์ ฟูด บิลดิ้ง’

12 November 2017


เมื่อชุมชนเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว พื้นที่เพื่อการเพาะปลูกก็มักจะหดลดลงเพราะถูกเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ปลูกสร้างบ้านเรือนรองรับการขยายตัวของเมือง สถานการณ์แบบนี้คงไม่ดีแน่ ถึงแม้พื้นที่การเกษตรจะถูกขยับออกนอกเมืองหรือยังคงมีอยู่ในเขตที่ห่างไกลออกไปจากชุมชน แต่เราคงไม่อยากเห็นวิกฤติการขาดแคลนอาหารเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน จะเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าเราจะมีพื้นที่เพาะปลูกพืชผักที่เป็นอาหารของมนุษย์ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นไปได้ไหมที่จะมีพื้นที่ผลิตอาหารที่สะอาด สดใหม่ ในปริมาณที่มากเพียงพอ

คำถามนี้อาจจะมีคำตอบที่ “อาคารอาหารโลก” หรือ World Food Building ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยบริษัท แพลนทากอน (Plantagon) จากประเทศสวีเดน แนวคิดตั้งต้นสำหรับโครงการนี้ก็คือ การนำพื้นที่เพาะปลูกพืชที่เป็นอาหารของมนุษย์เข้ามาไว้ในตัวเมืองในรูปของ “ตึก” หรือ “อาคาร” สูงที่สามารถผลิตพืชผักหลากชนิดได้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบควบคุมอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม รวมถึงการเพาะปลูกที่ประหยัดพลังงาน ปราศจากปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นโครงการอาคารสูงที่จะกลายมาเป็น “ฟาร์มในเมือง” หรือเรือนกระจกแนวดิ่ง ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารได้ในอนาคต

โครงการนี้มีการทำวิจัยมาหลายปี ขณะนี้บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการนำเสนอไอเดียเพื่อระดมทุนจากทุกฝ่ายที่สนใจ แพลนทากอนเองนั้นเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหารและการทำการเกษตรวิถีคนเมือง (urban agriculture) หากโครงการนี้เกิดขึ้นได้จริง เราคงได้เห็นตึกสูง 60 เมตร ที่ด้านในจะเป็นอาคารสำนักงาน 16 ชั้น นอกนั้นเพาะปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ ซึ่งคาดว่าจะผลิตได้ถึง 500 ตัน/ปี

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,312 วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560