PTTGC งบ Q3 กำไร 9.95 พันล้าน เติบโต 60%

8 November 2017


PTTGC ไตรมาส 3 กำไรสุทธิ 9.95 พันล้านบาท เติบโต 60% จากงวดปีก่อน หนุน 9 เดือน กำไรพุ่ง 88% กวดรายได้จากการขาย 1.04 แสนล้าน เพิ่มขึ้น 14% จากงวดปีก่อน โกยกำไรสต๊อกน้ำมันและกำไรค่าเงิน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2560 กำไรสุทธิ 9,954.77 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.23 บาท เพิ่มขึ้น 60% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 6,225.89 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.40 บาท ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2560 กำไรสุทธิ 29,739.66 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 6.66 บาท เพิ่มขึ้น 88% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 15,857.43 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 3.55 บาท

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 104,583 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 14% และเพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาส 2 ปี 2560 เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการใช้กาลังการผลิตที่ดีขึ้น จากจำนวนวันหยุดผลิตเพื่อซ่อมบำรุงตามแผนที่ลดลงและประสิทธิภาพของการเดินเครื่องที่ดีขึ้นของโรงงานอะโรเมติกส์ หน่วยที่ 2 หลังจากจากการเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยาพร้อมการซ่อมบำรุงใหญ่ในต้นไตรมาสนี้ และตามระดับราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น โดยส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ในธุรกิจการกลั่นปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์จากไตรมาส 3/2559 อย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากผลกระทบของพายุเฮอริเคนในเขตอุตสาหกรรมประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ Market GRM ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 8.08 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ 4.06 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรลและไตรมาส 2/2560 ที่ 6.11 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล

บริษัทฯ มีงบปรับปรุงเสมือนมีการซื้อหุ้นใน 6 บริษัท โดยปรับปรุงย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 อยู่ที่ 14,802 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 25% จากไตรมาส 3/2559 และเพิ่มขึ้น 14% จากไตรมาสก่อนหน้า รวมทั้งมีการรับรู้ผลกำไรจากมูลค่าสต๊อกน้ำมันและ NRV จำนวน 963 ล้านบาท และรับรู้ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 239 ล้านบาท


PTTGC พีทีที โกลบอล เคมิคอล