แห่เที่ยวน้ำตกทีลอซู

9 November 2017
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายประทีป โพธิ์เที้ยม นายอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภออุ้มผาง ตรวจความเรียบร้อย จัดระเบียบการล่องแพ และพบปะนักท่องเที่ยว บริเวณท่าแพ สบห้วยแม่กลอง ภายหลังเปิดฤดูท่องเที่ยว ไฮซีซั่นปลายฝน ต้นหนาว   โดยมีนักท่องเที่ยวแห่ขึ้น อ.อุ้มผาง ล่องแพ เดินป่า ท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซู จำนวนมาก เป็นการเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยว ปลายฝน ต้นหนาว อย่างคึกคักรายงานข่าวแจ้งว่า ในช่วง เทศกาลฤดูกาลท่องเที่ยว ไฮซีซั่น   ปี 2560 เริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่จังหวัดตาก จากต่างจังหวัด และจากต่างประเทศ  ได้เดินทางมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติ ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เพื่อชมป่า ธรรมชาติ ล่องแพ และเที่ยวน้ำตกทีลอซู น้ำตกที่มีชื่อเสียงในเอเซีย ซึ่งในช่วงนี้ มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาวันละนับพันคน ทำให้เกิดการกระจายตัวทางเศรษฐกิจ และธุรกิจในชุมชนและหมู่บ้าน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่วันละ นับล้านบาทจังหวัดตาก อำเภออุ้มผาง น้ำตกทีลอซู