แคชบาลานซ์ ECF-W2 และ ECF-W3 เริ่ม 7 พ.ย.

6 November 2017


ตลาด mai สั่งแคชบาลานซ์ ECF-W2 และ ECF-W3 มีผล 7 พ.ย.-17 พ.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ด้วย Cash Balance สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ( ECF-W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (ECF-W3) ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560

ทั้งนี้ ECF-W2 และECF-W3 จะเข้าซื้อขายในตลาด mai เป็นวันแรกในวันที่ 7 พ.ย.นี้


MAI แคชบาลานซ์