ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : มาตรา 44 กับการใช้ผังเมืองอีอีซี

6 November 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณบากบั่น บุญเลิศ และคุณวิลาสินี แวน ฮาเรน สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น มาตรา 44 กับการใช้ผังเมืองอีอีซี โดยคุณคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)ม.44 มาตรา 44 คณิศ แสงสุพรรณ อีอีซี