ทีเอ็มบีเชื่อมระบบ NSW ให้ สปส. รับชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

1 November 2017


ทีเอ็มบีจับมือกองทุนประกันสังคม ธนาคารแห่งแรกที่เชื่อมระบบ NSW ให้ สปส. รับชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

- 6 พ.ย. 60 - นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน (กลาง) นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (ซ้าย) และนายรัชกร ชยาภิรัต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ ทีเอ็มบี (ขวา) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ NSW (National Single Window) ระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยทีเอ็มบีเป็นธนาคารแห่งแรกที่จะเชื่อมระบบเป็นตัวกลางในการรับชำระเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกองทุนประกันสังคมและยกระดับการให้บริการภาคประชาชน ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน


National Single Window ทีเอ็มบี กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ปลัดกระทรวงแรงงาน TMB ธนาคารทีเอ็มบี NSW จรินทร์ จักกะพาก