ตลาด mai รับ ECF-W2 และ 3 เริ่มซื้อขาย 7 พ.ย.60

6 November 2017


ตลาด mai รับวอร์แรนต์อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ชุด 2 และ 3 เคาะซื้อขายวันแรก 7 พ.ย.

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) ชุด 2 ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W2 จำนวน 194,929,773 หน่วย และชุด 3 ชื่อย่อ ECF-W3 จำนวน 129,951,632 หน่วย เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 7 พ.ย.2560

ทั้งนี้ ECF-W2 มีอายุ 1 ปี 4 เดือน จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาใช้สิทธิ 3 บาทต่อหุ้น วันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 25 พ.ย. 2560 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 20 ก.พ. 2562

ส่วน ECF-W3 มีอายุ 3 ปี 4 เดือน อัตราการใช้สิทธิ โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น วันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 25 พ.ค. 2562 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 20 ก.พ.2564


MAI ECF W2