“องอาจ” เสนอ นายกฯปรับปรุงกระบวนการทำงานพร้อมกับการปรับ ครม.

5 November 2017


5 พ.ย. 2560- นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี ซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในขณะนี้ว่า เมื่อมีรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะต้องหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทนรัฐมนตรีที่ลาออก ทำให้การปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงยาก ถึงแม้ผู้นำรัฐบาลจะไม่อยากปรับคณะรัฐมนตรีก็ตาม เพราะการเอารัฐมนตรีที่เคยทำงานกันมาออกไปย่อมก่อให้เกิดความไม่สบายใจ ทั้งคนปรับและคนถูกปรับ และก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมไม่มากก็น้อย

อย่างไรก็ดี เมื่อนายกรัฐมนตรีต้องปรับ ครม. ทั้งที ขอฝากท่านนายกฯ ว่า เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อประเทศชาติและประชาชน นายกฯ ไม่ควรปรับ ครม. เพียงแต่ปรับเปลี่ยนบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเท่านั้น แต่ควรใช้โอกาสนี้ ปรับปรุงการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ออกมาเป็นที่พึงพอใจของประชาชนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ และปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าที่อยู่ในภาวะฝืดเคือง ไม่มีสภาพคล่อง ชาวบ้านหาเช้ากินค่ำทั่วไป จะบ่นว่าเศรษฐกิจแย่ค้าขายไม่ดีกันทบทุกหย่อมหญ้าเพื่อให้การปรับ ครม.เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และเกิดประสิทธิผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ควรดำเนินการบนพื้นฐาน 3 ประการดังนี้

1. คัดสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมกับงานในกระทรวงที่รับผิดชอบอย่างแท้จริง
2. คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว หรือประโยชน์ของเพื่อนพ้องน้องพี่แต่เพียงอย่างเดียว
3. ปรับทุกกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที เน้นเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้

นายองอาจ กล่าวต่อไปว่าถ้าท่านนายกฯ ปรับ ครม. ไปพร้อมๆ กับการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เชื่อว่าจะทำให้การทำงานของรัฐบาลเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอนรัฐมนตรี ปรับครม. ประชาธิปัตย์