คอนโดฯนครปฐมรุ่ง โดนใจลูกค้า3มหา’ลัย

9 November 2017


พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เผยกำลังซื้อที่อยู่อาศัยนครปฐมมาแรง โดยเฉพาะโครงการใกล้มหาวิทยาลัย คอนโดมิเนียมได้รับความนิยมมากที่สุด รองรับดีมานด์ซื้ออยู่จริง และปล่อยเช่า

นายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า จากการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ จ.นครปฐม ล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 พบว่ามีกำลังซื้อที่เติบโตอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะในโซนพุทธมณฑล กำแพง แสน และตัวเมืองนครปฐม บริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนารอบสถานศึกษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือคอนโดมิเนียม รองลงมาคือทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยว

อนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดจากการสำรวจครั้งนี้ พบอุปทานเสนอขายในตลาดทั้งหมด 14,783 หน่วย จาก 77 โครงการ ด้านอุปสงค์ตอบรับแล้ว 75% โดยส่วนใหญ่เน้นเสนอขายโครงการคอนโดมิเนียม รองลงมาคือ ทาวน์เฮาส์ และบ้านเดี่ยว โดยคอนโดมิเนียม มีจำนวนอุปทาน 9,625 หน่วย (ส่วนแบ่ง 65%), ทาวน์เฮาส์ 2,884 หน่วย (ส่วนแบ่ง 20%) และบ้านเดี่ยว 2,774 หน่วย (ส่วนแบ่ง 15%) โดยเฉลี่ยเปิดขายแล้วประมาณ 2-3 ปี

ตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่นี้เริ่มพบคอนโดมิเนียมโครงการใหม่เข้าสู่ตลาดในช่วง 2-3 ปีก่อน เน้นกลุ่มดีมานด์จากอาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ปกครองที่ซื้อไว้ให้บุตรหลานพักอาศัย ซึ่งเป็น กลุ่มดีมานด์ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อัตราการดูดซับดี ยอดขายประมาณ 10.1 หน่วยต่อเดือนต่อโครงการ ส่วนโครงการแนวราบนั้น ทาวน์เฮาส์ อุปทานส่วนใหญ่อยู่ในโซนพุทธมณฑล ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราการดูดซับเฉลี่ย 3.66 หน่วยต่อเดือนต่อโครงการ และตลาดบ้านเดี่ยว ส่วนใหญ่อยู่ในโซนพุทธมณฑล ราคา 3-5 ล้านบาท อุปสงค์ตอบรับได้ช้า อัตราการดูดซับเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 หน่วยต่อเดือนต่อโครงการ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,311 วันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


คอนโดมิเนียม พลัส พร็อพเพอร์ตี้ มหาวิทยาลัย นครปฐม