'ดร.ภากร ปีตธวัชชัย' นั่งรองประธานกลุ่มตลาดเกิดใหม่

3 November 2017


คณะทำงานกลุ่มตลาดเกิดใหม่ เลือก " ดร. ภากร ปีตธวัชชัย "เป็นรองประธานคณะทำงานกลุ่มตลาดเกิดใหม่ วาระ 2 ปี

ดร. ภากร ปีตธวัชชัยคณะทำงานกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Working Group) ภายใต้สมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ หรือ The World Federation of Exchanges (WFE) ได้คัดเลือก ดร. ภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะทำงาน

โดยมีวาระ 2 ปี สะท้อนถึงการที่ตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นตลาดเกิดใหม่ชั้นแนวหน้า และเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้ร่วมผลักดันการพัฒนาตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะในอาเซียน และนำเสนอความโดดเด่นของตลาดทุนไทย นับเป็นการขยายบทบาทของไทยในระดับสากลไปในหลายเวที หลังจากที่ก่อนหน้านี้ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับเลือกให้ร่วมเป็นกรรมการของ WFE


ตลาดเกิดใหม่ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย