ไทย-เมียนมาทอผ้าจีวรพระช่วงลอยกระทง

3 November 2017
ไทย-เมียนมา ร่วมสืบสานประเพณี ทอผ้าจีวรพระ เทศกาลวันลอยกระทง ณ วัดเจดีย์ทอง จ.เมียวดี เพื่อถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมสืบสานประเพณีท้องถิ่นกับวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาของ 2 แผ่นดิน ตาก(แม่สอด) - เมียวดี Sister City

ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง  นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก- นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก นำคณะหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เดินทางไปร่วมเปิดงานแข่งขันทอผ้าพระจีวร ร่วมกับ นาย อู ทู หลิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดเมียวดี ณ วัดเจดีย์ทอง จังหวัดเมียวดี  สหภาพเมียนมา  ทางจังหวัดเมียวดีเป็นเจ้าภาพจัดงานเพื่อถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสืบสานประเพณีท้องถิ่น ในเทศกาลวันลอยกระทง  โดยให้ส่วนราชการทั้ง 2 ฝั่ง ได้ทำบุญร่วมกัน ตลอดจนเป็นการสานความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมทางศาสนา ของบ้านพี่เมืองน้อง เเม่สอด-เมียวดี Sister City ให้เเน้นเเฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นการร่วมสืบสาน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีร่วมกันสำหรับการแข่งขันทอจีวร ในช่วงเทศกาลลอยกระทงนั้น เป็นอีกหนึ่งประเพณี ที่พุทธศาสนิกชนในสหภาพเมียนมา ให้ความสำคัญ โดยจะมาร่วมเเรงร่วมใจกัน ทอจีวร เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์เเละนำไปห่มพระธาตุในงานบุญตามวัดต่างๆในจังหวัดเมียวดี นอกจากนั้นคณะศรัทธายังถือว่าผู้ใดได้ทอผ้าสบง ถวายผ้าไตรจีวร จะได้อานิสงส์มาก งานนี้มีประชาชนในจังหวัดเมียวดีมาร่วมงานเป็นจำนวนมากทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกครื้นประสมประสานในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง สืบสานความดีงามและขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ไทย-เมียนมา  เเม่สอด-เมียวดี Sister Cityจังหวัดตาก เทศกาลลอยกระทง เมือง เมืองเมียวดี เมียนมา