นกแอร์เพิ่มทุนได้ 1.7 พันล้านบาทตามแผน

2 November 2017


กรุงเทพฯ (2 พ.ย. 60)-จากที่สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตั้งแต่วันที่ 16-20 ต.ค. 60 ที่ผ่านมา สายการบินได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นรายเดิมในการเข้าซื้อหุ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีผู้ถือหุ้นสนใจเข้าซื้อเกินจำนวนมากว่า 2,600,060,299 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 2 เท่าของหุ้นที่เปิดขายทั้งหมด จำนวน 1,135,999,882 หุ้นทำให้นกแอร์ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ 1,703,999,823 บาท โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อใช้ในกิจการเพื่อการดำเนินงาน เช่น เงินทุนหมุนเวียน การปรับปรุงฝูงบิน รองรับการขยายตัวของเส้นทางการบินที่เพิ่มขึ้นไปยังประเทศจีน และเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน

นกแอร์ เป็นสายการบินของคนไทย ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ครอบคลุมเส้นทางภายในประเทศ พร้อมกับการขยายเส้นทางการบินในตลาดระดับภูมิภาค โดยมุ่งเน้นที่ประเทศจีนในขณะนี้ นกแอร์นำหน้าในด้านนวัตกรรมมาโดยตลอด และจะยังเดินหน้านำเทคโนโลยี การบริการ และมาตรฐานที่ดีที่สุดมาใช้ นอกจากนี้ ด้วยรูปแบบธุรกิจใหม่ นกแอร์มุ่งหน้าพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่ง เพื่อให้ประเทศไทยภูมิใจเพิ่มทุน ขายหุ้น นกแอร์