เอสซีจี 9 เดือนกำไรลดลง 3 %

1 November 2017


เอสซีจี เผยผลประกอบการ 9 เดือนแรกกำไรลดลง 3 % ชี้ปัจจัยสภาพตลาดการแข่งขันรุนแรงในตลาดปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง ขณะที่ธุรกิจเคมีภัณฑ์กำไรพุ่งแค่ 1 % ตามราคาน้ำมนที่ปรับตัวสูงขึ้น

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาสนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานว่า ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีรายได้จากการขาย 112,428 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาสก่อน ส่งผลให้มีกำไร 11,836 ล้านบาท ลดลง 16% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 มีการตั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 1,800 ล้านบาท ประกอบกับส่วนต่างราคาของสินค้าเคมีภัณฑ์ปรับตัวลดลง และลดลง 11% เทียบจากไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นช่วงที่มีรายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในส่วนงานอื่น

สำหรับผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2560 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 337,521 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาจากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น มีกำไร 42,474 ล้านบาท ลดลง 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสภาพตลาดชะลอตัวและการแข่งขันโดยรวมในธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่รุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการส่งออก 91,123 ล้านบาท คิดเป็น 27% ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนผลการดำเนินงานของเอสซีจีในอาเซียน นอกเหนือจากประเทศไทยในไตรมาสที่ 3 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 26,944 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 24% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2560 มีรายได้จากขายในภูมิภาคอาเซียน 78,945 ล้านบาท คิดเป็น 24% จากยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเอสซีจีมีสินทรัพย์รวมในอาเซียน นอกเหนือจากประเทศไทยมูลค่า 142,573 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 25% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทที่มีมูลค่า 562,814 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากแยกประเภทธุรกิจ ในไตรมาส 3 เอสซีจี เคมิคอลส์ มีรายได้จากการขาย 50,590 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 2% และเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น มีกำไรสำหรับงวด 9,762 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากมีกำไรจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือและปริมาณการขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่ลดลง 18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากส่วนต่างราคาของ HDPE-Naphtha และราคา by-products ปรับตัวลดลง ประกอบกับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลง


ส่วนใน 9 เดือนแรกของปี 2560 มีรายได้จากการขาย 154,446 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้น มีกำไร 32,387 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการดำเนินการของบริษัทร่วมที่ดีขึ้น

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีรายได้จากการขาย 44,402 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลการดำเนินงานของโรงงานในภูมิภาคอาเซียนที่เดินหน้าการผลิตออกสู่ตลาดแล้ว มีกำไรสำหรับงวด 1,763 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งใกล้เคียงไตรมาสก่อน

ขณะที่ใน 9 เดือนแรกของปี 2560 มีรายได้จากการขาย 131,883 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการดำเนินงานของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน มีกำไรสำหรับงวด 5,999 ล้านบาท ลดลง 19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสภาวะตลาดในประเทศไทยที่ยังคงชะลอตัวและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น รวมถึงค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีรายได้จากการขาย 20,741 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศเวียดนาม และเพิ่มขึ้น 7 % จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักจากปริมาณและราคาขายที่เพิ่มขึ้น มีกำไรสำหรับงวด 772 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ลดลง 24% จากไตรมาสก่อน

ส่วนใน 9 เดือนแรกของปี 2560 มีรายได้จากการขาย 60,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากธุรกิจมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานในอาเซียน มีกำไรสำหรับงวด 3,487 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดย 9 เดือนแรกของปี 2560 เอสซีจีมียอดขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products & Services - HVA) 130,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 39% ของยอดขายรวม


เอสซีจี ผลประกอบการ