ภาคการผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวดีต่อเนื่อง

31 October 2017


สศอ.เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ก.ย.60 ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 4.2 % เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้อานิสงส์จากอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ขยายอัตราการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ MPI ไตรมาส 3 ขยายตัว 4 % และ 9 เดือน ขยายตัว 1.4 % เข้าใกล้เป้าปีนี้ที่ 1.5 %

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐนายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกันยายน 2560 ขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ 4.2% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ขยายอัตราการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 3 ขยายตัว 4.0% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันในปีก่อน และภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 9 เดือนของปี 2560 ขยายตัว 1.4% เข้าใกล้เป้าหมายสูงสุดการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปี 2560 ทั้งปีที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1.5%

ในขณะที่ภาพรวมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำแท่ง) เดือนกันยายนขยายตัว 7.1% รวมถึงการนำเข้าสินค้าทุนที่ขยายตัว 11.9% และการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป (ไม่รวมทองคำแท่ง) ที่ขยายตัวถึง 10.5%
โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวกต่อ MPI ได้แก่ เครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 31.59% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์ดีเซลที่ได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศเพื่อตอบสนองการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการส่งออกต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น 45.69% โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มประเทศ AEC (อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์)

ทั้งนี้ รถยนต์ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.61% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลิตภัณฑ์รถปิคอัพ เนื่องจากผู้ผลิตได้ทำ minor change รวมถึงมีกำลังซื้อบางส่วนที่ได้ปลดล็อคจากโครงการรถคันแรก ส่งผลให้ทั้งปริมาณจำหน่ายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์ปรับเพิ่มขึ้น


ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวเพิ่มขึ้น 15.78% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลิตภัณฑ์ยางแผ่นและยางแท่ง โดยในปีนี้วัตถุดิบ (น้ำยาง) ออกสู่ตลาดมากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่ฝนตกตลอดปีส่งผลให้ต้นยางสมบูรณ์เต็มที่ หลาย ๆ บริษัทจึงทำการขยายตลาดใหม่ได้มากขึ้น รวมถึงการเร่งส่งออกไปยังประเทศจีน

มอเตอร์ไฟฟ้า ขยายตัวเพิ่มขึ้น 35.37% ตามคำสั่งซื้อต่างประเทศของผู้ผลิตที่มีการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและอาเซียนทำให้การส่งออกเพิ่มขึ้น 141.57%

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.02% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ PCBA ที่เป็นไปตามความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


สศอ. MPI ภาคการผลิตอุตสาหกรรม