"บิ๊กป้อม"สั่งการเหล่าทัพ ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิด

29 October 2017


"บิ๊กป้อม"สั่งการเหล่าทัพ ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิดและคงความต่อเนื่องให้การช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ประชาชนที่ประสบภาวะน้ำท่วมอย่างเต็มกำลัง

- 29 ตุลาคม-พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์  โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการผู้บัญชาการเหล่าทัพ ให้คงความพยายามร่วมกันอย่างเต็มกำลังและต่อเนื่องในการเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมที่ยังคงเกิดขึ้นจากพายุฝนและน้ำล้นตลิ่ง ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ภาคกลางในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใกล้ลุ่มน้ำสายหลัก ซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบและเดือดร้อนหลายครัวเรือน

โดยกำชับให้ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายหลักอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประสานกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ให้การสนับสนุนกำลังพล เครื่องมือช่างและจัดชุดเคลื่อนที่เร็วให้พร้อมปฏิบัติการเชิงรุก เข้าคลี่คลายสถานการณ์และแก้ปัญหาเร่งด่วนที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะการเสริมความแข็งแรงของพนังกั้นนำ้และการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ การแจกจ่ายอาหารและสิ่งของบรรเทาทุกข์อย่างทั่วถึง รวมทั้งการช่วยเหลือทางการแพทย์เร่งด่วนและการฟื้นฟูจิตใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับบางพื้นที่ ที่สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายแล้ว ให้สำรวจและประสานการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูตามขีดความสามารถจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ


พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ สถานการณ์น้ำ บิ๊กป้อม เหล่าทัพ