จับตานโยบายเศรษฐกิจระลอกใหม่ ภายใต้การนำสมัยที่ 4 ของ “อาเบะ”

25 October 2017


พรรค LDP ของอาเบะยังครองเสียงข้างมาก.. จับตาแผนนโยบายเศรษฐกิจระลอกใหม่ ภายใต้การนำสมัยที่ 4 ของอาเบะ

ผลการเลือกตั้งทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการของญี่ปุ่นที่มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา พรรครัฐบาล LDP ของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะยังคงครองเสียงข้างมากและน่าจะกลับมาบริหารประเทศได้อีกสมัย โดยได้กระแสตอบรับที่ดีจากการชูนโยบายความมั่นคงของประเทศ จากประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ในคาบสมุทรเกาหลี อย่างไรก็ดี นโยบายเศรษฐกิจในระยะข้างหน้ายังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ และเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า นโยบายการเงินและการคลังภายใต้การบริหารของพรรค LDP จะยังคงดำเนินต่อไปแต่อาจไม่ได้เพิ่มขนาดมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อลดทอนความเสี่ยงที่อาจเกิดกับระบบเศรษฐกิจในอนต ภายหลังจากที่นโยบายธนูดอกที่ 1 และ 2 ภายใต้ Abenomics ดังกล่าวยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสวนทางกับภาระทางการเงินและการคลังที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ส่วนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในระยะข้างหน้า คาดว่าคงต้องจับตาแผนการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมว่าจะออกมาในทิศทางใด เพื่อเพิ่มผลิตภาพของแรงงานของประเทศ และพลิกฟื้นการเป็นชาติผู้นำ นวัตกรรม ของโลกให้กลับมาอีกครั้งภายใต้นโยบาย Society 5.0 ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านสังคมหลายประการที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ญี่ปุ่นจำต้องเน้นบทบาทเชิงรุกในการเจรจาความตกลงทางการค้าแบบทวิภาคีมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางในการรักษาบทบาทการค้าระหว่างประเทศของญี่ปุ่นให้ยังคงอยู่สืบไป

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย


 


เศรษฐกิจ ชินโซ อาเบะ นโยบาย