เปิดประสบการณ์ สูงวัย ใจเบิกบาน

28 October 2017


การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ทั้งการลดการเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ครองตนเป็นโสด หรืออยู่คนเดียวมากขึ้น การมีจำนวนบุตรที่น้อยลง รวมถึงการลดลงของระดับการตายประชากรอย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ ความถดถอยของสมรรถภาพทางกาย ขณะที่มีการศึกษาจากหลายหน่วยงานพบว่า ในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพพื้นฐานค่อนข้างดี จะสามารถพัฒนา Functional Capacity ได้โดยการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นที่มาของเวทีเสวนาในหัวข้อ “สูงวัย ใจเก๋า หุ่นฟิต พิชิตโรค” จัดโดยสถาบันคิดใหม่ สมาคมบ้านปันรัก และซีเนียร์ฟิตเนส

ด้วยเป้าหมายที่ต้องการสร้างความตระหนักรู้ด้านการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมการออกกำลังกายผู้สูงวัย ศาสตร์ตะวันตกผสานวิถีแห่งพุทธ เน้นกายเข้มแข็ง จิตเบิกบาน สู่คนคุณภาพพร้อมเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้ง โดยมีกูรูผู้สูงวัยที่มีประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพของตนเอง อย่าง รอง เค้ามูลคดี สุเชาว์ พงษ์วิไล นักวิชาการอย่างผศ. 
ดร.วีรณัฐ โรจนประภา ผู้อำนวยการสถาบันคิดใหม่และนักวิชาการด้านสังคมผู้สูงอายุ และธนวัตน์ สุวรรณภูมิ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการออกกำลังกลุ่มผู้สูงวัย

หลากหลายวิธีในการทำให้ชีวิตวัยเก๋ากลับมามีความสุขได้ หนึ่งในนั้นย่อมหนีไม่พ้น “วิถีแห่งพุทธ” ที่ทำให้ได้มาทั้งสติ ปัญญา และสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดจนการได้รับความรัก พลังบวก และอีกหนึ่งสิ่งที่ปฏิบัติและดีต่อสุขภาพ ไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นแต่กับทุกเพศ ทุกวัย คือ “การออกกำลังกาย”

ธนวัตน์ สุวรรณภูมิ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการออกกำลังกลุ่มผู้สูงวัย ผู้บริหาร Senior Fitness สถานออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย บอกว่า “การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย คือต้องหมั่นรักษาความฟิตอยู่เสมอ โดยต้องเปลี่ยนตัวเอง ให้เวลาตัวเอง ดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับตัวเอง คือการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน อย่างการลุกเดิน นั่ง ถ้าเมื่อก่อนเราทำครั้งเดียวให้เปลี่ยนมาทำหลายๆ ครั้ง และทำให้ถูกต้องเหมาะสม”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,308 วันที่ 26 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560


ผู้สูงอายุ ประสบการณ์ สังคม สูงวัย เบิกบาน