ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ | Leadership Lifestyle Diseases (ตอน 2)

30 October 2017ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ :: Leadership Lifestyle Diseases (ตอน 2) โดย อาจารย์กฤษณ์ รุยาพร CEO, Asia Pacific Innovation Center Co.,Ltd. |
การที่เราต้องตั้งรับกับการเป็นโรคร้ายทั้ง 7 ที่เกิดขึ้นจาก Lifestyle ไม่ว่าจะเป็น โรคอ้วน, โรค Office Syndrome, โรคเบาหวาน, โรคความดัน, โรคเส้นเลือดในสมองตีบ, โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง จะเป็นการที่เราต้องสูญเสียพลังงาน ทั้งตัวเราเองและครอบครัว รวมทั้งคนที่เรารัก เพื่อต่อสู้กับผลลัพท์ที่มาจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกต้อง

การสร้างพลังของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ต้องมีกระบวนการ Align และ Attune ในการปรับแต่งกายใจและความคิดในการเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการใน 4 มิติ นั่นก็คือ

1.New Belief ความเชื่อใหม่
‘กรอบความคิดของความเชื่อ’ เป็นตัวสร้างข้อจำกัดของการเจริญเติบโต ถ้าเรามีความเชื่อว่า ตัวเราไม่แข็งแรง กลัวเชื้อโรคที่จะเข้ามาทำร้ายเรา จิตเราก็จะสั่งให้ร่างกายเราไม่แข็งแรงตามไปด้วย Limited Belief หรือ ข้อจำกัดทางความเชื่อ จะเป็นเสมือนกับดักที่ทำให้เราไม่สามารถข้ามไปทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าได้ แต่ถ้าเราหันกลับมามองความเชื่อเดิมของเราว่า เป็นแค่ความเชื่อ อาจจะไม่ใช่ความจริงที่เป็นอยู่ก็เป็นไปได้ สมัยก่อนคนไม่เคยวิ่ง 100 เมตร เร็วกว่า 10 วินาที แต่เมื่อคนหนึ่งทำได้ ก็จะมีอีกหลายคนที่สามารถก้าวข้ามกับดักตรงนั้น
การยกสภาวะความเชื่อ หรือ การโปรแกรมจิตใหม่ เป็นวิธีการสำคัญในการก้าวข้ามขีดจำกัดตรงนั้น ผู้เขียนเคยทำการถอดรหัส DNA Modelling ของคนที่ประสบความสำเร็จและนำเอารายละเอียดของเคล็ดลับนั้น มาคลี่แผ่ให้คนที่ต้องการประสบความสำเร็จทำตามผู้นำต้นแบบ ปรากฏว่า เมื่อเขาเข้าใจปัจจัยเหล่านั้น ไม่ใช่แค่ความคิดและเป็นความรู้สึกที่กลายเป็นความเชื่อใหม่ ผลลัพท์ของความสำเร็จก็เกิดขึ้นตามมา
2.New Smile New Sexy Goal พลังของความสุขและเป้าหมายที่ทรงพลัง
S-M-I-L-E เป็นกระบวนการ Unlock Unseen Happiness Potential และความสุขที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในกระบวนการ S-M-I-L-E จะทำให้เราสามารถยกระดับพลังบวกของรอยยิ้มที่เกิดจากต่อมสุขใจและลดพลังของความเครียดที่อยู่ในตัวเรา ที่อาจเป็นบ่อเกิดแห่งโรคร้ายและความเครียดที่ฝังรากลึกในทุกส่วนของร่างกายเรา

การสร้างเป้าหมายที่ Sexy จะทำให้เราเกิดความมุ่งมั่นของพลังที่เกิดจากการขับเคลื่อนจากภายใน เมื่อ Why เราชัดว่า ทำไมถึงเปลี่ยนการกัดไม่ปล่อยที่จะทำให้เป้าหมายจะเกิดขึ้นจากใจของเรา

3.New Nutrition Innovation การใช้อาหารเป็นยา
เมื่อความเชื่ออยู่ในกรอบเดิม พลังชีวิตของเราอยู่ในระดับต่ำ การใช้ชีวิตในรูปแบบเดิม ๆ ทานอาหารแบบเดิม ๆ จะทำให้เราได้ผลลัพธ์เดิม ๆ การรู้จักได้พลังจากอาหารธรรมชาติ เมื่อเราเห็นคุณค่าของอาหารว่า สามารถจะเป็นยาได้ เราก็จะบรรจงสังเกตว่า อาหารชนิดใดมีคุณสมบัติอย่างไร หลายครั้งที่กลุ่มคนไข้มะเร็งไปสัมมนาที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ไร่ใจยิ้มและเดินดูรอบไร่ สามารถเก็บผักและผลไม้ที่มีคุณประโยชน์และสามารถนำมาปรุงแต่งเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าได้
เมื่อใจและความคิดเราเปลี่ยน เราก็จะทานอาหารเป็นยา แทนที่จะทานยาเป็นอาหาร เราสามารถจะมองเห็นพลังธรรมชาติของอาหารที่ทรงคุณค่า ที่เราสามารถนำมาเพิ่มพลังชีวิตของเราได้

4.New You New Eco-System
การก้าวข้ามความกลัวและการสร้างพิมพ์เขียวในการดำเนินชีวิตใหม่ เป็นสิ่งที่ทำให้คุณสามารถมีจุดยึดใหม่ในการเปลี่ยนแปลง แทนที่คุณจะยึดติดกับอดีตในการใช้ชีวิต ถ้าภาพของความสำเร็จมีพลังของความรู้สึกที่มีความรักและพลังของความสุขที่แรงพอ การสร้างชีวิตในรูปแบบใหม่ก็จะสร้างได้อย่างมั่นคง

การสร้างเครือข่ายคนชุมชนและกลุ่มคนที่ช่วยสนับสนุนแรงบันดาลใจ การเพิ่มพลังของความรักและชื่นชมในสิ่งที่เราและคนสำคัญที่อยู่รอบข้างเรา มีพลังขับเคลื่อนที่มุ่งมั่นไปในทางเดียวกัน ในการสร้างและเปลี่ยนแปลงคนใหม่ เป็นพลังของลมส่งท้ายที่สำคัญยิ่ง การเห็นความก้าวหน้าของเพื่อน ๆ หรือการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน จะเปลี่ยนหยดน้ำเล็ก ๆ ให้มีพลังของคลื่นที่ยิ่งใหญ่
การสร้างชัยชนะบ่อย ๆ แต่สม่ำเสมอ เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นของการเป็นคนใหม่ของคุณ เป็นการขยายภาพของความสำเร็จจากจุดเล็ก ๆ ให้ยิ่งใหญ่ขึ้น มีพลังขึ้น และมีความเชื่อมั่นมากขึ้น การกล้าเดินตามฝันด้วยก้าวเล็ก ๆ ที่เริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นของความเชื่อใหม่ที่เป็นไปได้และมีความสุขในการเดินทาง จะเป็นการสร้างความมั่นคงในการเป็นคนใหม่ของคุณ


หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,308 วันที่ 26-28 ต.ค. 2560


| ข่าวที่เกี่ยวข้อง |
ผู้นำสายพันธุ์ใหม่ | Leadership Lifestyle Diseases (1)ฐานเศรษฐกิจ ผู้นำ ไลฟ์สไตล์ ลีดเดอร์ โรคร้าย