ส.การค้าพลังสยามบริการให้จอดรถฟรีผู้มาถวายดอกไม้จันทน์

24 October 2017


เนื่องในวาระพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมาคมการค้าพลังสยาม นำโดย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และกลุ่มธุรกิจสยามสแควร์ พร้อมอำนวยความสะดวกในการจอดรถฟรีให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาถวายดอกไม้จันทน์ในบริเวณใกล้เคียง ในวันที่26 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 06.00-06.00 ของวันที่ 27 ตุลาคม ณ พื้นที่จอดรถ ดังต่อไปนี้- อาคารจอดรถสยามพารากอน
- อาคารจอดรถสยาม (ด้านหลังสยามเซ็นเตอร์)
- อาคารจอดรถศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์
- อาคารสยามกิตติ์
- อาคารจอดรถศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน
- อาคารวิทย์กิตต์ (อาคารศูนย์หนังสือจุฬา)
- ลานจอดรถในบริเวณสยามสแควร์สยามพิวรรธน์ เอ็ม บี เค การค้าพลังสยาม ถวายดอกไม้จันทน์