มทร.ธัญบุรีฝึกซ้อมโขน แสดงหน้าพระเมรุมาศจำลองปทุมธานี

23 October 2017


คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง และโรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี  ฝึกซ้อมการแสดงในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หน้าพระเมรุมาศจำลองจังหวัดปทุมธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช บุญทองเล็ก หัวหน้าภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ผู้ควบคุมการแสดงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หน้าพระเมรุมาศจำลองจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า การแสดงในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หน้าพระเมรุมาศจำลองจังหวัดปทุมธานี หน้าศาลากลางหลังเก่าริมแม่น้ำ เจ้าพระยา จ.ปทุมธานี ประกอบด้วยการแสดงโขนหน้าพระเมรุมาศ โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดยกพลข้ามสมุทรออกยกรบ บทของการแสดงได้ขออนุญาตจากกรมศิลปากร โดยการประสานงานขออนุญาตจาก อ.ดร.ชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ และการแสดงรำลึกในพระมหากรุณาธิ คุณ

ใช้นักแสดงกว่า 200 ชีวิต ประกอบด้วย คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี และโรงเรียนในเครือข่าย 2 โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง และโรงเรียนสามโคก โดยเป็นโรงเรียนที่นักศึกษาที่ ทางคณะออกไปฝึกสอน เข้าร่วมการแสดงในครั้งนี้ด้วย ฝึกซ้ อมการแสดงโขนโดยรองศาสตราจารย์ คำรณ สุนทรนนท์ และครูโขน การฝึกซ้อมการแสดงรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยรองศาสตราจารย์รจนา สุนทรนนท์ และครูละคร กำหนดแผนในการฝึกซ้อมวันที่ 16 – 20 ต.ค.เวลา 9.00-17.00 น. ณ โดมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ก่อนทำการฝึกซ้อมยังสถานที่จริงในวันที่ 21 ต.ค.นี้


มทร.ธัญบุรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเมรุมาศจำลอง ถวายพระเพลิงพระบรมศพ