พะเยาปล่อยแถวจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

23 October 2017


นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอจุน เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ จำนวนกว่า 3,000 คน รวมงานทั้ง 8 ด้าน ช่วงพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าที่ว่าการ อ.จุน จ.พะเยา เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560พะเยา จิตอาสา