คมนาคมผนึกโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกระบบขนส่งพร้อมเชื่อมบริการประชาชนสู่สนามหลวง

23 October 2017


คมนาคมผนึกกำลังโครงข่ายให้บริการด้านรถไฟฟ้า อำนวยความสะดวกและให้บริการเดินทางร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพช่วง 25-27 ต.ค. พร้อมจัดบริการที่จอดรถรองรับได้กว่า 7,000 คัน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าพร้อมแล้วสำหรับให้บริการโครงข่ายรถไฟฟ้าแก่ประชาชนเดินทางร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเป็นการผนึกกำลังความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด, บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน), และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

“ได้จัดเตรียมบริการรถไฟฟ้า MRT สายสีนํ้าเงินและสายสีม่วง รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ และรถไฟฟ้า BTS รวมทั้งให้บริการอาคารและลานจอดรถในเส้นทางรถไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการรองรับการใช้บริการของประชาชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชาชนทุกคนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าจะได้รับความสะดวกและปลอดภัย”

นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า รถไฟฟ้า MRT สายสีนํ้าเงิน เปิดให้บริการฟรีเฉพาะในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00-02.00 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ส่วนรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เปิดให้บริการฟรีในช่วงวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.30-24.00 น. (เฉพาะวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ขยายเวลาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.30-02.00 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560)

นอกจากนี้ รฟม. ยังเปิดให้บริการอาคารจอดรถของรถไฟฟ้า MRT สายสีนํ้าเงิน (ฟรีเฉพาะในวันที่ 26 ตุลาคม 2560) ตั้งแต่เวลา 05.00-03.00 น. จำนวน 2 แห่ง คือ 1) อาคารจอดรถสถานีลาดพร้าว รองรับรถยนต์ได้ 2,200 คัน 2) อาคารจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รองรับรถยนต์ได้ 200 คัน รวมถึงเปิดให้บริการอาคารจอดรถของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง (ฟรีในช่วงวันที่ 25 -27 ตุลาคม 2560) ตั้งเวลา 05.00- 01.00 น. และเฉพาะวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ขยายเวลาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00 - 03.00 น. จำนวน 4 แห่ง คือ 1) อาคารจอดรถสถานีคลองบางไผ่ รองรับรถยนต์ได้ 1,986 คัน 2) อาคารจอดรถสถานีสามแยกบางใหญ่ รองรับรถยนต์ได้ 1,296 คัน 3) อาคารจอดรถสถานีบางรักน้อยท่าอิฐ รองรับรถยนต์ได้ 1,076 คัน 4) อาคารจอดรถสถานีแยกนนทบุรี 1 รองรับรถยนต์ได้ 565 คัน

นายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์กล่าวว่า จะให้บริการฟรีแก่ผู้โดยสารระหว่างวันที่ 25- 27 ตุลาคม 2560 และในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 จะขยายเวลาเปิดให้บริการถึงเวลา 02.00 น. รวมทั้งได้เตรียมรถไฟฟ้าไว้ให้บริการเต็มอัตรา โดยจะมีรถให้บริการทุก 10 นาที ตลอดทั้ง 3 วัน

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บีทีเอสจะเปิดให้บริการขบวนแรกสายสุขุมวิทจากสถานีหมอชิตและสถานีสำโรง เวลา 05.15 น. สายสีลมจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติไปสถานีบางหว้า และจากสถานีบางหว้าไปสถานีสนามกีฬาแห่งชาติเวลา 05.30 น. โดยจะให้บริการจนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,307 วันที่ 22 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560


รถไฟฟ้า ระบบขนส่ง ประชาชน คมนาคม สนามหลวง โครงข่าย