สถาปนิกฯเสริมแกร่งอสังหา จัด‘ASA Real Estate Forum’ยกระดับผู้ประกอบการ

23 October 2017


สมาคมสถาปนิกสยามฯ ยกระดับองค์ความรู้สถาปนิกไทยและผู้ประกอบการสู่มาตรฐานสากล จัดงาน “ASA Real Estate Forum 2018” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ปรับบ้าน ปรุงเมือง: Redefined Habitat”

ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สถาปนิกเป็นผู้มีบทบาทในวงการอสังหาริมทรัพย์มาโดยตลอด เป็นกลุ่มเริ่มต้นของการวางแผน คิดและพัฒนาโครงการอสังหา ริมทรัพย์ ร่วมกับเจ้าของโครงการและผู้บริหารการลงทุน นอกจากนั้นสมาคม ยังมีนโยบายที่จะพัฒนาสถาปนิกให้มีองค์ความรู้อย่างครบถ้วนในทุกมิติทั้งตามหลักวิชาการ และตามหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพที่จะต้องมีบทบาท และหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์“ทั่วไปบริษัทพัฒนาอสังหาฯ จะว่าจ้างบริษัทสถาปนิกให้ออกแบบโครงการ โดยคำนึงถึงด้านการขายและผลกำไร มากกว่าการพักอาศัยที่คนสามารถอยู่แล้วสบาย ดังนั้นอยากเห็นสถาปนิกกับบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อทำให้โครงการน่าอยู่ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย”

สมาคม จึงมีแนวคิดจัดสัมมนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่สถาปนิกในรายการ ASA Real Estate Forum และการจัดงาน ASA Real Estate Awards 2018 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญสำหรับการยกระดับองค์ความรู้สถาปนิก โดยได้เชิญวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดความรู้ในหลายด้านเพื่อประโยชน์ในวิชาชีพ และสร้างเครือข่ายบุคลากรในสาขาวิชาการ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง สมาคม หวังว่าเราจะได้เปิดมุมมองการพัฒนาอสังหา ริมทรัพย์ของบ้านเราผ่านสถาปนิกเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนผู้อยู่อาศัย สังคม สิ่งแวดล้อม

“รางวัล ASA Real Estate Awards ซึ่งเป็นรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น และรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นประจำปี จัดขึ้นเป็นปีแรกนั้น เกิดจากแนวคิดที่เราอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างให้ได้ประโยชน์มากที่สุด และอยากให้เป็นเวทีที่ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคในโครงการฯ ในมิติต่างๆ มากยิ่งขึ้น”

ด้านนายณคุณ กำนลมาศ กรรมการกลาง สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ประธานการจัดงาน ASA Real Estate Forum และ ASA Real Estate Awards 2018 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ร่วมกับ บริษัท อัลติเมท พร๊อพเพอร์ตี้ คอร์เปอ เรชั่น จำกัด จัดงานสัมมนา “ASA Real Estate Forum 2018” ภายใต้แนวคิด “ปรับบ้าน ปรุงเมือง: Redefined Habitat” ซึ่งการจัดงานสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในหลากหลายมิติ และมีการคัดเลือกโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นแห่งปี ซึ่งถือเป็นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาคอสังหาริม ทรัพย์อย่างเป็นทางการครั้งแรกของสมาคม และหวังว่าจะเป็นการจัดงานประจำปีอีกงานหนึ่งของสมาคมฯ

ณคุณ กำนลมาศ กรรมการกลาง สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งนี้การจัดงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน อาทิ นิทรรศการแสดงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในรูปแบบดิจิตอลที่นำเสนอโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของประเทศไทย” การสัมมนาวิชาการจะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็น โดยเปิดให้สถาปนิกและผู้มีวิชาชีพเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ประชาชนทั่วไป นิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาฟรีเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม และเป็นโอกาสที่เหล่าสมาชิกสถาปนิกได้มารวมตัวกัน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในวงการอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับช่วงคํ่า ซึ่งเป็นไฮไลต์ของงานจะจัดในรูปแบบ “กาลาดินเนอร์ทอล์ก อวอร์ดส์: ASA Gala Dinner Talk Awards” เป็นการเสวนาวิชาการภายใต้คอนเซ็ปต์ “ปรับบ้าน ปรุงเมือง: Redefined Habitat” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและบูรณาการทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอสังหาฯ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,307 วันที่ 22 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560


อสังหา เสริมแกร่ง สมาคมสถาปนิกสยามฯ ASA Real Estate Forum