ฐานเศรษฐกิจวาระพิเศษ | ชำแหละ พ.ร.บ.น้ำ ประชาชนรับกรรม?

19 October 2017


“ฐานเศรษฐกิจวาระพิเศษ” กับประเด็น “ชำแหละ พ.ร.บ.น้ำ ประชาชนรับกรรม?” โดย บากบั่น บุญเลิศ ผู้ดำเนินรายการ และแขกรับเชิญพิเศษฐานเศรษฐกิจ พ.ร.บ.น้ำ