คมนาคมประชาสัมพันธ์ภารกิจรองรับประชาชนร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง

19 October 2017


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงคมนาคมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประชุมแนวทางการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงคมนาคม งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ หน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทั้งนี้กระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและการเดินทางร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้หารือเกี่ยวกับนโยบาย แนวทาง และความสำคัญของการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีให้เข้าถึงประชาชน และการจัดกิจกรรมรวมพลปล่อยแถวแสดงความพร้อมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ โดยวันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค. 60 เวลา 09.09 น. จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างการรับรู้ รวมพลังคนรถไฟฟ้า ร้อยจิตอาสา ถวายพ่อ ณ สถานี MRT เพชรบุรี วันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 60 เวลา 08.00 น. จัดกิจกรรมหน่วยงานด้านการขนส่งทางอากาศ พร้อมให้บริการประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ทสภ. ขาเข้าชั้น 2 วันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 60 เวลา 14.00 น. ทล. ทช. กทพ. ขบ. คนรักษ์ทางรวมพลังบริการประชาชนถวายพ่อ ณ ขบ.วันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 60 เวลา 15.00 น. บขส. -ขสมก. รวมพลังร้อยดวงใจถวายพ่อ ณ. เขตเดินรถที่ 8 สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต และวันจันทร์ที่ 23 ต.ค. 60 เวลา 14.00 น. รฟท. เปิดจุดบริการประชาชน ปล่อยแถว รวมพลังบริการประชาชน ณ สถานีหัวลำโพง

คมนาคม พระราชพิธี ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ