'มีชัย' รับ ก.ม.ลูก ป.ป.ช.ถูกติงเยอะ แนะแก้เนื้อหาในสนช.

18 October 2017


"มีชัย" รับกฎหมายลูก ป.ป.ช.ถูกท้วงติงเยอะ แทบทุกมาตรา โยน ป.ป.ช.แก้เวลาไต่สวนในชั้น สนช. หวั่นปล่อยให้นานไปประชาชนจะบ่น

-18 ต.ค.60-นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.ส่งเรื่องกลับมายัง กรธ.แล้ว และสิ่งที่จะให้แก้ไข ส่วนใหญ่เป็นเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา และอำนาจ โดย ป.ป.ช.เห็นว่าระยะเวลาที่ กรธ.กำหนดในเรื่องต้องไต่สวนภายใน7วันหลังรับเรื่อง หรือกรณีถ้าไต่สวนแล้วพบว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ผิดจะต้องแจ้งกลับเขาภายใน7วันนั้น ป.ป.ช.เห็นว่าอาจทำไม่ทัน ซึ่งแต่เดิม กรธ.ก็คิดว่ากำหนดไว้พอสมควรแล้ว ดังนั้นจึงเห็นว่าเมื่อถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) แล้วก็ให้ป.ป.ช.ไปแก้ไข แต่ถ้านานไปประชาชนจะบ่นได้ อย่างไรก็ตามสืบเนื่องจากร่าง พ.ร.ป.ฉบับดังกล่าว เขียนรองรับในกรณีที่สำนักงานตรวจการแผ่นดิน(สตง.) พบการทุจริตให้ส่งเรื่องมายัง ป.ป.ช.ได้ด้วยนั้น ทาง ป.ป.ช.ท้วงว่าจะทำให้กระทบอำนาจของเขา ซึ่ง กรธ.เห็นว่าเรื่องนี้รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ จึงทำอะไรไม่ได้ อีกทั้งไม่ถือว่าเป็นการตัดอำนาจ ป.ป.ช.แต่อย่างใด เพราะเขายังเป็นผู้พิจารณาเหมือนเดิม

เมื่อถามว่า มีอะไรที่ กรธ.ไม่สามารถแก้ไขให้ ป.ป.ช.ได้บ้าง นายมีชัย กล่าวว่า ยังพิจารณาข้อท้วงติงไปได้ครึ่งเดียว เพราะ ป.ป.ช.ส่งมาเยอะมาก เกือบทุกมาตรา ดังนั้น กรธ.จึงต้องใช้เวลาแต่ยังไงก็ต้องทัน และจะไม่ชะลอการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.แน่นอน โดยขณะนี้เราได้ส่งไปยังเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ดู เพื่อจะได้พิจารณาว่าทำได้มากน้อยแค่ไหน


สนช. ป.ป.ช. มีชัย ฤชุพันธุ์ ก.ม.ลูก