‘พานทองแท้-พวก’ ย่องพบ‘ดีเอสไอ’ รับทราบข้อกล่าวหา ‘ร่วมฟอกเงินกรุงไทย’

18 October 2017


-18 ต.ค.60-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ออกเอกสารข่าวระบุว่า ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อส่งข้อมูลและแจ้งผลการดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด กรณีผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อนุมัติสินเชื่อให้แก่กลุ่มบริษัทกฤษฎามหานคร จำกัด (มหาชน) โดยมิชอบ และขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบบุคคลที่รับโอนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินอันเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคล 4 คน โดยเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ในเรื่องนี้มีจำนวน 10 ล้านบาท และ จำนวน 26 ล้านบาท ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับไว้เป็นคดีพิเศษที่ 25/2560

ต่อมาพนักงานอัยการ และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้พิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นชอบร่วมกันว่าคดีมีพยานหลักฐานตามสมควรที่จะแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นางเกศินี จิปิภพ

2.นางกาญจนาภา หงษ์เหิน

3.นายวันชัย หงส์เหิน

4.นายพานทองแท้ ชินวัตร

ในข้อหา “สมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมกันฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบแล้ว” และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกให้บุคคลดังกล่าวเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อรับทราบข้อหา ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 นั้น

ภายหลังจากได้รับหมายเรียกทั้ง 4 ราย ได้ติดต่อขอเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาก่อนกำหนดเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามขั้นตอนของกฎหมาย

เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 14.00 น.ที่ผ่านมา  บุคคลทั้งสี่ได้เดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการที่ร่วมสอบสวน ได้ร่วมกันแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาและแจ้งข้อหาบุคคล ทั้ง 4 ในข้อหา “สมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป, ร่วมกันฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิด ฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบแล้ว” ตามมาตรา 5 และมาตรา 9 วรรคหนึ่ง มาตรา 9 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยผู้ต้องหาทุกคนปฎิเสธตลอดข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้สอบสวนปากคำไว้ และผู้ต้องหาทั้งสี่คนประสงค์จะส่งเอกสารเพื่อประกอบการแก้ข้อหาและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน ซึ่งจะนำมามอบให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษโดยเร็ว และเนื่องจากบุคคลทั้งสี่ยังไม่มีหมายจับของศาล เมื่อแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้น จึงเดินทางกลับ เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น.


ดีเอสไอ ฟอกเงิน ข้อกล่าวหา กรุงไทย พานทองแท้