ศูนย์การค้าทุ่มสยายปีกทั่วไทย

21 October 2017


TSCA ชู 3 กลยุทธ์รับพฤติ กรรมนักช็อปยุคดิจิตอล พร้อมปรับแผนก้าวสู่ Shopping Center 4.0 เผยผู้ประกอบการศูนย์การค้าเตรียมปักหมุดลงทุนเพิ่ม 5.7 หมื่นล้าน เพิ่มพื้นที่เป็น 9.1 ล้านตร.ม. ในปี 2562

นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย (TSCA) เปิดเผยว่า นโยบายของสมาคมศูนย์การค้าไทย จะร่วมกันพลิกโฉมธุรกิจค้าปลีกสู่ยุคของการเป็น Shopping Center 4.0 เพื่อตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอลที่เปลี่ยนไปซึ่งในปีนี้คาดว่าจะเติบโต 4-5% โดยมีทิศทางดำเนินการ 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1. Customer-Centric ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ด้วยการออกแบบศูนย์การค้าและปรับรูปแบบการให้บริการให้ทันไลฟ์
สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิตอลทุกเพศทุกวัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภค และความคาดหวังในการมาศูนย์การค้าแตกต่างไปจากเดิม

วัลยา จิราธิวัฒน์ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย (TSCA)“วันนี้แต่ละกลุ่มมีความต้องการที่แตกต่างกันเช่น กลุ่ม Aging-society ต้องการ Disabled parking area, กลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการ Co-working Space, จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น”

กลยุทธ์ที่ 2 Omnichannel เน้นทำการตลาดแบบผสมผสานทุกช่องทาง เชื่อมประสบการณ์ช็อปปิ้งแบบไร้รอยต่อ และ
ตอบสนองความต้องการแบบ personalized โดยใช้ข้อมูลจากฐาน big data ของลูกค้า เช่น The 1 Card, M Card, Viz Card เพื่อ ทำการตลาดแบบเจาะกลุ่ม แบ่งตามพฤติกรรมการซื้อ ไลฟ์สไตล์ รวมทั้งระบบรองรับการจ่ายเงินของ Cashless Society สังคมไร้เงินสด และ 3. Build partnership สร้างพันธมิตร เปลี่ยนคู่แข่งให้กลายเป็นคู่ค้า เพราะคู่แข่งที่ท้าทายที่สุดในยุคนี้คือ ผู้บริโภค โดยศูนย์การค้าจะผนึกกำลังกันร่วมสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ และส่งเสริมให้เกิดย่านช็อปปิ้งทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

ด้านแผนการลงทุน สมาชิกยังมีการลงทุนต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐทั้งโครงการมอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูงในจังหวัดหลัก อาทิ โครงการก่อสร้างระบบคมนาคมสู่จังหวัดนครราชสีมาของภาครัฐเพื่อชูโคราชเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคอีสาน ทางสมาชิก จึงได้ลงทุนพัฒนาศูนย์การค้าต่างๆ ได้แก่ การเปิดตัวของโครงการ เซ็นทรัลพลาซา โคราช, Terminal 21 โคราช และการขยายพื้นที่เพิ่มเติมของ เดอะมอลล์ โคราช ที่จะช่วยเสริมการเป็นเมืองเกตเวย์ของอีสานให้โคราช ซึ่งการลงทุนของทั้ง 3 โครงการในโคราช จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด สร้างงาน สร้างอาชีพ ช่วยดึงคนกลับสู่ท้องถิ่น อีกทั้งช่วยดัน SMEs ท้องถิ่นให้เกิดรายได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC ได้แก่ ชลบุรี (พัทยา) และ ระยอง โดยมีโครงการ อาทิ Terminal21 พัทยา, เซ็นทรัล มารีนา และเซ็นทรัลพลาซา ระยอง รวมไปถึงการลงทุนในโซนกรุงเทพฯ ตะวันออก ย่านบางนา-สุวรรณภูมิ ที่เชื่อมต่อ กับเขต EEC ได้แก่ โครงการ เมกาซิตี้, ซีคอนซิตี้, แบงค็อกมอลล์ และการปรับโฉมใหม่ของ เซ็นทรัล พลาซา บางนา โดยโครงการเหล่านี้จะช่วยเสริมความสมบูรณ์ และรองรับเศรษฐกิจที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต พร้อมทั้งตอบรับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ให้ย่านดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์

“ผู้ประกอบการธุรกิจศูนย์การค้าจะใช้งบลงทุนรวมกว่า 5.7 หมื่นล้านบาท ในการพัฒนาและเพิ่มพื้นที่รวมศูนย์การค้ารวม 107 แห่ง (เฉพาะในกลุ่มสมาชิก) ให้เป็น 9.1 ล้านตร.ม. ภายในปี 2562”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,306 วันที่ 19 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560


ศูนย์การค้า สยายปีก ทั่วไทย TSCA