รายย่อยทวงถามพาณิชย์เลือกบอร์ด14ก.พ.โมฆะ

17 October 2017


รายย่อย IFEC ดิ้นหาทางออกทวงถามพาณิชย์ชี้ขาดเลือกตั้งบอร์ด 14 ก.พ. “โมฆะ” ปิดฉากตะแบงตั้งกรรมการเถื่อน พร้อมเข้าร้องเรียน ก.ล.ต. ให้เร่งจัดการลงดาบ 3 กก. หวังปูทางไปสู่การแก้ไขปัญหา คืนอำนาจผู้ถือหุ้น จัดประชุมวิสามัญเพื่อเลือกตั้งบอร์ดชุดใหม่ ตามกรอบของกฎหมาย หลังโดนจอมเขมือบ ปล้นกลางแดด มานานเกือบ 1 ปี ลากไอเฟค “ลงเหว” เสี่ยงถูกเฉดหัวออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายจักรกริช ประชุม ทนายความตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เดินทางไปกระทรวงพาณิชย์ เพื่อทวงถามความคืบหน้าในการชี้ขาดประเด็นการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมวิสามัญเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่รับจดทะเบียนกรรมการไอเฟค ที่ได้มาด้วยวิธีการเลือกตั้งแบบเทคะแนนเสียง (Cumulative Voting) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งที่มิชอบด้วยกฎหมาย และผิดข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นที่มาของการปลดนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการไอเฟค ออกจากตำแหน่ง หลังถูกสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) จากการที่นายวิชัย ได้กระทำความผิดต่อ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และการถูกกล่าวโทษดังกล่าวทำให้นายวิชัย เข้าข่ายมีลักษณะขาดความไม่น่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์“ปัญหาไอเฟคยืดเยื้อมานานเกือบ 1 ปีแล้ว นักลงทุนรายย่อยต้องการคำตอบที่ชัดเจนว่า กรรมการไอเฟคในปัจจุบัน จริงๆแล้ว ที่ถูกกฎหมายเหลือกี่คน และการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าเป็นโมฆะ ก็ถือว่ากรรมการที่เหลืออยู่ไม่ครบองค์ประชุม และต้องเร่งจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการให้ครบถ้วนและถูกต้อง ไม่ใช่มาตะแบงแต่งตั้งกันเป็นกรรมการขึ้นมาเอง โดยไม่ผ่านมติผู้ถือหุ้น” นายจักรกริช กล่าว

ทั้งนี้ หากกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานก.ล.ต. เร่งออกมาชี้ขาด ว่ากรรมการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมาย เชื่อว่าการแก้ปัญหาไอเฟคน่าจะเร็วขึ้น ถือเป็นการช่วยหยุดยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นำไปสู่การเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ ที่เป็นไปตามกรอบกฎหมาย เดินหน้าแก้ปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ เร่งปิดงบการเงินไตรมาส 1/60 และไตรมาส 2/60 รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำให้บริษัทฯหลุดพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน นำไปสู่การปลดเครื่องหมาย SP ได้ในไม่ช้า

ทนายความตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยไอเฟค กล่าวว่า ในวันเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เข้าหารือกับตัวแทนจากสำนักงานก.ล.ต. เพื่อหาทางออกว่า ท้ายที่สุดแล้วจะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร พร้อมกับยื่นหนังสือถึงก.ล.ต. เพื่อดำเนินการกล่าวโทษกรรมการ 3 คน ประกอบด้วย 1.นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ 2.นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ และ 3.พลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ ซึ่งเข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากในวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศาลอาญามีคำสั่งประทับรับฟ้องคดีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดต่อพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกับนายวิชัย ซึ่งถูกปลดก่อนหน้า หลังถูกกล่าวโทษต่อปอศ.

“พฤติกรรมของกรรมการทั้ง 3 คน  ไม่ต่างอะไรไปจากนายวิชัย ที่ทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจ ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากกรณีที่ไม่เร่งจดทะเบียนกรรมการบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำโดยทุจริต แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้  เป็นการประวิงเวลา เพื่อรักษาอำนาจในการบริหาร ของกรรมการกลุ่มนายวิชัย จะเห็นได้จากปัจจุบัน รายชื่อกรรมการบริษัทไอเฟคตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังคงเป็นรายชื่อของกรรมการชุดเดิมที่มาจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และ กรรมการ 5 ท่านได้ลาออกไปหลายเดือนแล้ว แต่บริษัทไอเฟคไม่ยอมแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการกลับมาเลือกกรรมการกันเองแล้วอ้างว่ามีกรรมการครบ 9 คนโดยไม่มีการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจ ”ทนายความรายย่อยไอเฟค กล่าวในที่สุดก.ล.ต. ผู้ถือหุ้น อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ ปอเรชั่น IFEC