ธสน.ดันคูปองประกันเสี่ยง ช่วยเอสเอ็มอี1.7หมื่นราย

21 October 2017


เอ็กซิมแบงก์เผยคูปองประกันความเสี่ยงพร้อมช่วยเอสเอ็มอีต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ เชื่อช่วยผู้ประกอบการได้ 1.7 หมื่นราย

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) หรือ ธสน. เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 จะเริ่มเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อรับคูปองในการไปซื้อประกันความเสี่ยงจากธนาคาร โดยตั้งเป้าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ได้ 1.7 หมื่นราย จากการดำเนินงานทั้ง 2 เฟส

พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธสน.ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขของผู้ประกอบการที่จะได้รับคูปองเพื่อนำไปใช้ซื้อประกันความเสี่ยงนั้นจะต้องเข้าร่วมอบรมกับธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการในระยะ 1 วัน เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะต้องมีการทดสอบภายหลังการอบรม เพื่อการันตีว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้ทางด้านดังกล่าวแล้ว ก่อนที่จะได้รับคูปองมูลค่าใบละ 3 หมื่นบาท เพื่อใช้ในการประกันความเสี่ยงจากเอ็กซิมแบงก์ ซึ่งจะดำเนินการจัดส่งไปให้เมื่อธนาคารพาณิชย์ส่งเรื่องขอเข้ามาทางระบบออนไลน์หลังจากที่ผ่านการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ดี ในส่วนของคุณสมบัติผู้ประกอบการที่จะมีสิทธิได้รับคูปองจากเอ็กซิมแบงก์นั้น ในเฟสแรกจำนวน 5,000 ราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีมูลค่าในการนำเข้าและการส่งออกไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการที่มีขนาดไม่ใหญ่มากเป็นลำดับแรก ขณะที่ในเฟสที่ 2 จะขยายโอกาสไปสู่ผู้ประกอบการที่มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไม่เกิน 400 ล้านบาท โดยมาตรการดังกล่าวจะมีวงเงิน 500 ล้านบาท โดยจะใช้ในระยะแรก 150 ล้านบาท จากงบประมาณ 2560 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

นายพิศิษฐ์ กล่าวต่อไปอีกว่า จากข้อมูลพบว่าในปัจจุบันมีเอสเอ็มอีรายย่อยไม่ถึง 20% ที่เห็นความสำคัญในการทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่เมื่อเงินบาทแข็งค่าและผันผวนต่อเนื่อง จึงเริ่มเห็นความสำคัญ โดยคูปองดังกล่าวไม่สามารถซื้อขาย เปลี่ยนมือ แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และสามารถใช้สิทธิเมื่อใดก็ได้ ในช่วงเวลาที่กำหนด และใช้ได้จนกว่าจะครบวงเงิน หรือหมดอายุ ซึ่งเบื้องต้นกำหนดอายุของคูปองไว้สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,306 วันที่ 19 - 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560


เอสเอ็มอี เอ็กซิมแบงก์ ธสน. ประกันเสี่ยง