พาณิชย์ยันไทยยังไม่แก้กฎนำเข้าหมูตามที่สหรัฐเรียกร้อง

16 October 2017


พาณิชย์ยันไทยยังไม่แก้กฎนำเข้าหมูตามที่สหรัฐเรียกร้อง โดยรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯเป็นเจ้าภาพหาข้อสรุปโดยด่วน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่า ไทยยังไม่ได้อนุญาตให้นำเข้าเนื้อหมูจากสหรัฐฯ ตามโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ CODEX แต่อย่างใด ซึ่งจากกระแสข่าวที่ระบุว่า ผู้นำไทยและสหรัฐได้ตกลงกันในเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะการที่จะอนุญาตนำเข้าหมูจากสหรัฐฯมาไทยได้นั้น แม้ว่าจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีจากองค์การการค้าโลก และ CODEX แต่ไทยก็ยังจะต้องศึกษาข้อดี-ข้อเสียที่ชัดเจนก่อน ทำให้ไม่สามารถตกลงอนุญาตให้นำเข้ามาได้เลยทันที ทั้งนี้พลเอก ประยุกต์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานที่มาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู เพื่อมาร่วมกันศึกษาในเรื่องดังกล่าวเป็นการเร่งด่วนแล้ว คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้

ทั้งนี้การพิจารณาในรายละเอียดต่างๆอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควร จึงไม่อยากให้หลายฝ่ายตื่นตระหนกในเรื่องนี้มากจนเกินไป


พาณิชย์ สหรัฐ นำเข้าหมู แก้กฎ