9เดือนโฆษณาวูบ8.6% ‘โคเรียคิง’ยังแชมป์

16 October 2017


9 เดือนแรกเม็ดเงินโฆษณาลด 8.69% เหลือมูลค่ากว่า 7.9 หมื่นล้าน ขณะที่กระทะโคเรียคิง ยังครองแชมป์เบอร์ 1 ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดกว่า 956 ล้าน

นีลเส็น ประเทศไทย ได้รายงานมูลค่าการใช้เม็ดเงินผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ ช่วง9เดือนแรกของปีนี้ พบว่ามีมูลค่ารวม 7.9 หมื่นล้านบาทลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 8.69% ที่ใช้เม็ดเงินโฆษณามูลค่ากว่า 8.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินในสื่อทีวีอนาล็อกมีมูลค่ามากที่สุดกว่า 3.2 หมื่นล้านบาท แต่ลดลง16.64% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีสื่อที่มีการใช้เม็ดเงินลดลงจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ สื่อเคเบิลทีวี/ทีวีดาวเทียม ลดลง 18.03% สื่อวิทยุ ลดลง 17.77% สื่อหนังสือพิมพ์ ลดลง 21.63% สื่อนิตยสาร ลดลง 35.76% และสื่ออินเตอร์เน็ต ลดลง 13.09%

ส่วนการใช้เม็ดเงินโฆษณาเฉพาะช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้น พบว่า มีมูลค่า 8,881 ล้านบาท ลดลง8.15% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่าเม็ดเงินโฆษณา 9,669 ล้านบาท ซึ่งสื่อที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ สื่อทีวีดิจิตอล เพิ่มขึ้น 13.78% สื่ออินสโตร์ เพิ่มขึ้น 7.69%สื่อนอกบ้าน เพิ่มขึ้น 5.63%และสื่อเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 0.98% ขณะที่สื่อประเภทอื่นๆ มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาลดลงอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ 10 แบรนด์สินค้าที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุด ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกันยายน 2560 ได้แก่ 1.กระทะโคเรียคิง มูลค่ากว่า 956 ล้านบาท 2. เครื่องดื่มโค้กมูลค่ากว่า 658 ล้านบาท 3.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลโตโยต้ามูลค่ากว่า 580 ล้านบาท 4. รถยนต์ปิกอัพ โตโยต้า มูลค่ากว่า 541 ล้านบาท 5.ช้างคอร์ปอเรท มูลค่ากว่า 507ล้านบาท 6.โทรศัพท์มือถือออปโป้ มูลค่ากว่า 493 ล้านบาท7.ธนาคารออมสินมูลค่ากว่า 483 ล้านบาท 8.เทสโก้โลตัส มูลค่ากว่า468 ล้านบาท 9.โทรศัพท์มือถือวีโว่ มูลค่ากว่า 455 ล้านบาท และ 10. ดีแทค มูลค่ากว่า 420 ล้านบาท

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,305 วันที่ 15 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560


นีลเส็น สื่อโฆษณา หนังสือพิมพ์ สื่อทีวี