“ตลาดรับสร้างบ้าน” มีลุ้น Q4! เห็นสัญญาณขยายตัวภาคอีสาน-เหนือ

17 October 2017


สมาคมไทยรับสร้างบ้านชี้! ภาพรวมตลาดปรับตัวขึ้น เริ่มเห็นสัญญาณขยายตัวในภาคอีสานและเหนือ ... กลุ่มผู้ประกอบการชั้นนำยังรุกทำการตลาดต่อเนื่อง เน้นบ้านระดับ 20 ล้านบาท เลี่ยงการแข่งขันราคา

ฝ่ายวิชาการ สมาคมไทยรับสร้างบ้านวิเคราะห์ภาพรวมตลาดรับสร้างบ้าน พบว่า ในไตรมาส 3 ตลาดปรับตัวดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ที่ผ่านมา แม้การแข่งขันราคาค่อนข้างรุนแรง ประเมินได้จากการโหมกันจัดโปรโมชันลดราคาบ้าน 10-30% ของบรรดาผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายเล็ก ด้วยสถานการณ์และความจำเป็นที่จะต้องรักษาส่วนแบ่งตลาด หรือ ยอดขายและรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ส่วนภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านช่วงไตรมาส 4 คาดการณ์ว่า น่าจะยังขยายตัวใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจะกลับมาขยายตัวดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนที่กำลังซื้อค่อนข้างซบเซา ในส่วนของตลาดรับสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คาดว่า กำลังซื้อและความต้องการสร้างบ้านของผู้บริโภคยังทรงตัว

ทั้งนี้ สมาคมคาดการณ์ปริมาณบ้านเดี่ยวสร้างเองทั่วประเทศ ในปี 2560 มีจำนวน 60,000 หน่วยเศษ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.2-1.3 แสนล้านบาท แบ่งเป็น ปลูกสร้างในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 20,000 หน่วยเศษ คิดเป็นมูลค่า 4.5-5 หมื่นล้านบาท (ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย 2.2-2.5 ล้านบาท) และปลูกสร้างในต่างจังหวัด จำนวน 40,000 หน่วยเศษ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7.5-8 หมื่นล้านบาท (ราคาเฉลี่ยต่อหน่วย 1.8-2 ล้านบาท) ในขณะที่ ธุรกิจรับสร้างบ้านมีมูลค่าประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าตลาดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประมาณ 8,000 ล้านบาท และต่างจังหวัด 6,000 ล้านบาท โดยเหตุที่ธุรกิจรับสร้างบ้านมีส่วนแบ่งตลาดต่างจังหวัดน้อยกว่า เป็นเพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงเลือกใช้บริการกับผู้รับเหมารายย่อยทั่วไป

 

สิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้านสำหรับภาพรวมการแข่งขันทั่วไป เชื่อว่า กลุ่มผู้ประกอบการชั้นนำยังคงรุกทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ รายกลางและรายเล็กน่าจะลดโทนการแข่งขันลงด้วย เพราะกังวลกับปัจจัยด้านต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่อาจจะปรับขึ้นในช่วงต้นปีหน้า รวมถึงปัญหาขาดแคลนแรงงานและค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นตามกัน

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน กล่าวเสริมว่า ปีนี้ภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจรับสร้างบ้านมีการแข่งขันราคากันดุเดือดพอสมควร โดยเฉพาะตลาดต่างจังหวัดในกลุ่มราคาบ้าน 1-2 ล้านบาท ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นรายใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์ ขณะที่ ตลาดรับสร้างบ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีมูลค่ารวมประมาณ 8,000 ล้านบาท พบว่า มีผู้ประกอบการทำการตลาดและแข่งขันกันอยู่เกือบ 100 ราย โดยเน้นเจาะตลาดราคาบ้าน 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ 1.กลุ่มราคาบ้าน 2-10 ล้านบาท 2.กลุ่มราคาบ้าน 10-20 ล้านบาท และ 3.กลุ่มราคาบ้าน 20 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ พบว่า กลุ่มราคาบ้าน 2-10 ล้านบาท มีจำนวนผู้ประกอบการร่วมแข่งขันชิงแชร์ส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มนี้มากที่สุด ในขณะที่ กลุ่มราคาบ้านต่ำกว่า 2 ล้านบาท มีการแข่งขันต่ำสุดในกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน ตลาดกลุ่มนี้จึงตกอยู่กับผู้รับเหมารายย่อยทั่วไป“เพื่อหลีกกลุ่มราคาบ้าน 20 ล้านบาทขึ้นไป แม้ว่าจะมีปริมาณและความต้องการปลูกสร้างบ้านต่อปีเพียงไม่กี่หน่วย แต่ปรากฎว่า ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านที่อยู่มานาน และเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคจำนวนมากกว่า 10 ราย ต่างหันมารุกเจาะตลาดกันมากขึ้นในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมา เหตุผลหลัก ๆ ก็เพราะต้องการจะหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคากับกลุ่มแรก”

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,305 วันที่ 15-18 ต.ค. 2560อสังหาริมทรัพย์ ฐานเศรษฐกิจ ภาคเหนือ สร้างบ้าน อีสาน