กรมบังคับคดีตั้งเป้าขายทรัพย์1.1แสนล.

12 October 2017


กรมบังคับคดีตั้งเป้าขายทอดตลาด1.1แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 10%จากปีงบประมาณ2560  เผยผลงานที่ผ่านมายอดผลักดันทรัพย์ กว่า 1.29แสนล้านบาทเกินเป้า 29.04%สูงสุดในรอบ 7ปี  แจงเฉพาะพื้นที่อีอีซีผลตอบรับมากกว่าปี59

นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีแถลงแผนผลดำเนินงานในปีงบประมาณ2561 กรมบังคับคดียังยึดยุทธศาสตร์ 20ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นแนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณ2561 โดยภายใต้นโยบาย2เร่งคือ เร่งรัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ และเร่งรัดประกาศขายทอดตลาด ตั้งเป้าผลักดันทรัพย์สินทั้งปี จำนวน 110,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น 30%ของเป้าในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ กรมบังคับคดีมีทรัพย์สินรอขายทอดตลาด ทั้งหมด ราคาประเมินรวม 241,123ล้านบาท จำนวน 137,642รายการแบ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมิน98,545ล้านบาท จำนวน 81,206รายการ,ที่ดินว่างเปล่า ราคาประเมิน 97,631ล้านบาท จำนวน 44,105รายการ และห้องชุด 44,546ล้านบาท 12,331รายการส่วนผลจากการดำเนินงานเชิงรุกในปีงบประมาณ 2560 ทั้งด้านผลักดันทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการบังคับคดี การแก้ไขกฎหมายการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับคดี และการนำอิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการ เช่น Applicationเพิ่มประสิทธิภาพในกระบบวนการบังคับคดีทุกขั้นตอน ทำให้สามารถผลักดันทรัพย์สินได้กว่า 129,043ล้านบาท จากเป้าหมายที่ 1แสนล้านบาท  ซึ่งสูงสุดในรอบ7ปี โดยเฉพาะพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (ฉะเชิงเทรา, ระยอง ,ชลบุรี)  สามารถผลักดันทรัพย์สินได้มากกว่าปีงบประมาณ2559 (22.69% ,98.82%,10.38% ตามลำดับ) และสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีสูงกว่าผลงานปีที่ผ่านมาถึง 58.58%

นอกจากนี้กรมบังคับคดี ยังได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 6  พ.ศ.2559 และรางวัลเลิศรัฐด้านพัฒนาบริการระดับดีภายใต้ผลงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี จากสำนักงานก.พ.ร. ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลเป็นปีที่3  สำหรับปีนี้สามารถสำเร็จ 22,500  เรื่อง  ทุนทรัพย์ 6,381 ล้านบาทจาก  จำนวน 24,690 เรื่อง ทุนทรัพย์ 7,873ล้านบาท

ขณะเดียวกันการบริหารจัดการหนี้ สำนวนคดีค้างดำเนินการเกิน 10ปีที่มีอยู่จำนวน 12,900เรื่อง ทุนทรัพย์ 40,780ล้านบาทเศษโดยปีงบประมาณ2560 สามารถดำเนินการสำเร็จ 3,331เรื่องทุนทรัพย์ 13,434ล้านบาทคิดเป็น 25.82%ของเรื่องที่ค้างดำเนินการกรมบังคับคดีตั้งเป้าขายทรัพย์1.1แสนล้าน