ขอนแก่นจัดงาน"สีฐาน เฟสติวัล"

12 October 2017


นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมงานแถลงข่าว กิจกรรมสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2560 (Sithan KKU Festival 2017) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า เทศบาลนครขอนแก่นและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ดำเนินนโยบายในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นฐานในการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน และพัฒนาเมืองมากันอย่างต่อเนื่องหลากหลายกิจกรรม ซึ่งงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผสานแนวคิดของความร่วมสมัยและวิถีอีสานเข้าไว้ด้วยกัน การนำวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอีสานผสานกับวัฒนธรรมยุคใหม่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมร่วมสมัยที่หลากหลาย ต่อยอดภูมิปัญญา พร้อมยกระดับการจัดงานลอยกระทงไทยจากระดับภูมิภาคสู่ระดับสากล ส่งเสริมความเป็น Event City ของจังหวัดขอนแก่น

ท้ายสุดนี้ ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานวิถีพื้นบ้านร่วมสมัย การประกวดหลากหลาย และหมอลำคณะดังของชาวอีสาน ตลอด 3 วัน กับสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2560 (Sithan KKU Festival 2017) 1 - 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น


จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สีฐานเฟสติวัล