ภาพเขียนชุดใหม่ “รัชกาลที่ 9" บนกำแพงมหาวิทยาลัยศิลปากร

12 October 2017


เปิดภาพเขียนชุดใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ร.๙” โดยคณะจิตรกรรม บนกำแพงมหาวิทยาลัยศิลปากร ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประชาชนสามารถชมได้แล้ว

ฐานเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่9 ภาพเขียน