ภาพเขียนชุดใหม่ “รัชกาลที่ 9" บนกำแพงมหาวิทยาลัยศิลปากร

12 October 2017


เปิดภาพเขียนชุดใหม่ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ร.๙” โดยคณะจิตรกรรม บนกำแพงมหาวิทยาลัยศิลปากร ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง ซึ่งประชาชนสามารถชมได้แล้ว


k-2
k1-2
k2-2
k3-2
k4-2
k5-2
k6-2
k7-2

k8-2
k9-2
k10-2
k11-2
k12-2
k13-2
k15-2
k16-2
k17-2
k18-2
k19-2


ฐานเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร รัชกาลที่ 9 รัชกาลที่9 ภาพเขียน