เบรกไกล่เกลี่ย2คดี ‘กรุงไทย’ฟ้องเอิร์ธ

15 October 2017


เผยกฎหมายบังคับกรุงไทยต้องหยุดเจรจา 2 คดี ที่ฟ้อง “เอิร์ธ” มูลหนี้ กว่า 750 ล้านบาทหลังลูกหนี้เข้าสู่กระบวน การฟื้นฟูกิจการ

แหล่งข่าวจากธนาคารเจ้าหนี้บริษัทเอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า หลังเอิร์ธเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการตามคำอนุญาตของศาลแล้ว ในหลักการเจ้าหนี้จะไม่สามารถดำเนินการฟ้องคดีหรือหากมีคดีฟ้องไว้ก่อนหน้าไม่ว่าคดีทางแพ่งหรือคดีล้มละลายจะต้องถูกระงับไว้ชั่วคราว (Automatic Stay)

ดังนั้นกรณีธนาคารกรุงไทยฟ้องคดีแพ่งเอิร์ธ 2 คดีต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศมูลหนี้ประมาณ 750 ล้านบาท ย่อมถูกระงับชั่วคราว โดยลูกหนี้สามารถแถลงต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางว่าบริษัทอยู่ในขั้นตอนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะต้องรอผลจากรายละเอียดของแผนฟื้นฟูที่จะออกมา

“เมื่อลูกหนี้เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการจะได้รับการคุ้มกันอัตโนมัติ โดยคดีแพ่งก็ต้องหยุดการเจรจา เพียงแต่กรรมการของลูกหนี้และคู่ความจะต้องแถลงต่อศาล”

ปัจจุบันบริษัทอีวาย คอร์ปอเรทแอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด(EY) อยู่ระหว่างจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทเอิร์ธฯภาย
ในระยะเวลา 2เดือนหลังจากศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา และศาลนัดไกล่เกลี่ยวันที่ 17 ตุลาคมนี้

แหล่งข่าวกล่าวว่าหากแผนฟื้นฟูกิจการผ่านความเห็นชอบหรือได้รับมติโหวตของที่ประชุมเจ้าหนี้เกิน 3 ใน 4 เจ้าหนี้หรือธนาคารกรุงไทยจะได้รับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว จึงจะจำหน่ายคดีที่ฟ้องได้ ในทางตรงข้ามถ้าแผนฟื้นฟูกิจการไม่ผ่านก็ขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าหนี้จะดำเนินการอย่างไร

อย่างไรก็ตามกรณีคดีอาญาที่ธนาคารกรุงไทยได้ยื่นกล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นั้น เนื่องจากเป็นคดีอาญา ซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีฟื้นฟูกิจการ ดังนั้นทางเอิร์ธ จึงต้องเจรจาไกล่เกลี่ยกับฝ่ายคดีพิเศษของธนาคารกรุงไทยเอง ขณะเดียวกันทางดีเอสไออยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานจากพยานโจทก์เพื่อรวบรวมหลักฐานสรุปเสนอต่ออธิบดีดีเอสไอก่อนจะประสานกับสำนักงานอัยการสูงสุดในประเทศและต่างประเทศตามลำดับถัดไป

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,304 วันที่ 12 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560


กรุงไทย เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ เอิร์ธ ฟื้นฟูกิจการ